Thứ 3, Ngày 23/04/2019 -

Hội đồng nhân dân Tỉnh
Ngày đăng: 21/02/2019  16:15
Mặc định Cỡ chữ

* CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

KRing Ba

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Nguyễn Thế Hải

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh

 

* CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

I. Ban kinh tế và Ngân sách

1. Ông Hồ Văn Đà, Trưởng Ban 

2. Ông Nguyễn Xuân Khánh, Phó Trưởng Ban 

3. Ông Nguyễn Đức, Ủy viên

4. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Ủy viên

5. Ông Nguyễn Hữu Tháp, Ủy viên

6. Bà  Y Thu, Ủy viên

7. Bà Mai Thoan, Ủy viên

II. Ban pháp chế

1. Ông Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban

2. Ông Trần Bá Tuấn, Phó Trưởng Ban

3. Ông Lê Minh Chính, Ủy viên

4. Bà Nghe Minh Hồng, Ủy viên

5. Ông  Nguyễn Hồng Nhật, Ủy viên

6. Ông Xiêng Thanh Phúc, Ủy viên

7. Ông Đỗ Thanh Xuân, Ủy viên

III. Ban Văn hóa - Xã hội

1. Bà Phan Thị Thủy, Trưởng Ban 

2. Bà  Huỳnh Thị Hồng, Phó Trưởng Ban

3. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên

4. Ông Võ Thanh Chín, Ủy viên

5. Bà Nguyễn Thị Liên, Ủy viên

6. Bà Y Ngọc, Ủy viên

7. Bà Y Phương, Ủy viên

III. Ban Dân tộc

1. Ông Blong Tiến, Trưởng Ban

2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng Ban

3. Ông U Huấn, Ủy viên

4. Ông Thao Hồng Sơn, Ủy viên

5. Bà Y Thanh, Ủy viên

6. Bà Dương Thị Thu Thủy, Ủy viên

7. Ông A Vượng, Ủy viên