Thứ 3, Ngày 23/04/2019 -

Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày đăng: 28/02/2019  16:41
Mặc định Cỡ chữ

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí: Nguyễn Văn Hòa
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí: Y Mửi
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
Đồng chí: A Pớt
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Đồng chí: Lê Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Đồng chí: Kring Ba

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí: Lê Thị Kim Đơn

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đồng chí: Võ Ngọc Trung

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Đồng chí: Huỳnh Tấn Phục

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng chí: Đặng Thanh Long

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Đồng chí: Nguyễn Đức Tuy

Bí thư Thành ủy

Đồng chí: Nguyễn Công Văn

Giám đốc Công an tỉnh

Đồng chí: Phạm Thanh Hà

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh