Trang chủ
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
3
6
7
6
1
Bán đấu giá quyến sử dụng đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla Thứ Tư, 20/03/2019, 08:24
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum (đợt 3 năm 2019)  (14/03)
 
Bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum - đợt 02 năm 2019 (đấu giá ngày 11/3/2019)  (19/02)
Theo Thông báo số 09/TB-HĐĐGQSDĐ ngày 18/02/2019 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum (đợt 02 năm 2019) cụ thể:
Bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum - đợt 04 năm 2018 (đấu giá ngày 05/9/2018)  (15/08)
Theo Thông báo số 26/TB-HĐĐGQSDĐ ngày 14/8/2018 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum về đấu giá đợt 04 năm 2018, cụ thể:
Bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum - đợt 03 năm 2018 (đấu giá ngày 13/8/2018)  (26/07)
Theo Thông báo số 20/TB-HĐĐGQSDĐ ngày 23/7/2018 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum về đấu giá đợt 03 năm 2018, cụ thể:
Bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum - đợt 02 năm 2018 (đấu giá ngày 12/4/2018)  (26/03)
Theo Thông báo số 09/TB-HĐĐGQSDĐ ngày 23/3/2018 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum về đấu giá đợt 02 năm 2018, cụ thể:
Bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum - đợt 01 năm 2018 (đấu giá ngày 22/03/2018)  (05/03)
Theo Thông báo số 03/TB-HĐĐGQSDĐ ngày 01/3/2018 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum về đấu giá đợt 15 năm 2017, cụ thể:
Bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum - đợt 15 năm 2017 (đấu giá ngày 28/12/2017)  (12/12)
Theo Thông báo số 93/TB-HĐĐGQSDĐ ngày 08/12/2017 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum về đấu giá đợt 15 năm 2017, cụ thể:
Bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum - đợt 14 năm 2017 (đấu giá ngày 07/12/2017)  (17/11)
Theo Thông báo số 85/TB-HĐĐGQSDĐ ngày 17/11/2017 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum về đấu giá đợt 14 năm 2017, cụ thể:
Bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum - đợt 13 năm 2017 (đấu giá ngày 16/11/2017)  (28/10)
Theo Thông báo số 77/TB-HĐĐGQSDĐ ngày 27/10/2017 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum về đấu giá đợt 13 năm 2017, cụ thể:
Bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum - đợt 12 năm 2017 (đấu giá ngày 26/10/2017)  (08/10)
Theo Thông báo số 69/TB-HĐĐGQSDĐ ngày 06/10/2017 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum về đấu giá đợt 12 năm 2017, cụ thể:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm