Trang chủ
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
7
3
6
3
9
Bán đấu giá quyến sử dụng đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla Thứ Ba, 27/06/2017, 08:34
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 06 năm 2017) - Đấu giá vào ngày 30/6/2017  (25/05)
Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh thông báo bán đấu giá giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 06 năm 2017), cụ thể:
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu ĐăkBla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 05 năm 2017) - Đấu giá vào ngày 26/5/2017  (20/04)
 
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 03 năm 2017) - Đấu giá vào ngày 17/3/2017  (08/02)
 
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 02 năm 2017) - Đấu giá vào ngày 14/02/2017  (06/01)
 
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 01 năm 2017) - Đấu giá vào ngày 10/01/2017  (07/12)
 
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 11 năm 2016) - Đấu giá vào ngày 07/12/2016  (02/11)
 
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu ĐăkBla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 10 năm 2016) - Đấu giá vào ngày 04/11/2016  (03/10)
 
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu ĐăkBla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 9 năm 2016) - Đấu giá vào ngày 05/10/2016  (30/08)
 
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu ĐăkBla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 8 năm 2016) - Đấu giá vào ngày 01/9/2016  (30/07)
 
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu ĐăkBla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 7 năm 2016) - Đấu giá vào ngày 02/8/2016  (04/07)
 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm