SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
7
3
2
9
6
Thông tin về bán đấu giá Thứ Ba, 27/06/2017, 08:08
Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum thông báo bán đấu giá lô tài sản của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Mom Ray (lần 2)  (24/06)
Theo Thông báo số 258/NY-BĐGTS ngày 21/6/2017 của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum.
Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum thông báo bán đấu giá lô tài sản của Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông (lần 3)  (24/06)
Theo Thông báo số 257/NY-BĐGTS ngày 21/6/2017 của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum.
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum: Thông báo bán đấu giá 7,097 m3 gỗ xẻ từ nhóm III đến nhóm VI của Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi  (22/06)
Thông báo niêm yết số 156/NY-BĐGTS ngày 19/6/2017 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum.
Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum  (20/06)
Ngày 16/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 118/TB-STNMT về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm