SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
5
8
7
6
0
Thông tin về bán đấu giá Chủ Nhật, 25/02/2018, 00:58
Công ty TNHH MTV Dương Châu - Land: Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất  (12/02)
Theo Thông báo số 11.3/2017/TB-ĐGTS ngày 09/02/2018 của Công ty TNHH MTV Dương Châu - Land.
Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum thông báo bán đấu giá lô tài sản của Hạt kiểm lâm huyện Đắk Hà  (09/02)
Theo Thông báo số 28/NY-BĐGTS ngày 01/02/2018 của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả lựa chọn tổ chức cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản  (07/02)
Ngày 29/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 19/TB-STNMT về việc kết quả lựa chọn tổ chức cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.
Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum thông báo bán đấu giá lô tài sản của Hạt kiểm lâm huyện Kon Plông (lần 2)  (03/02)
Theo Thông báo số 29D/NY-BĐGTS ngày 02/02/2018 của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm