SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
1
8
1
6
5
3
Thông tin về bán đấu giá Thứ Ba, 17/10/2017, 16:50
Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum: Thông báo bán đấu giá lô tài sản của Hạt kiểm lâm huyện Đắk Hà (lần 3)  (17/10)
Theo Thông báo số 458/NY-BĐGTS ngày 17/10/2017 của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum.
Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum thông báo bán đấu giá lô tài sản của Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông (lần 3)  (17/10)
Theo Thông báo số 460/NY-BĐGTS ngày 17/10/2017 của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum.
Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum: Thông báo đấu giá lô tài sản của Hạt kiểm lâm huyện Đắk Hà (lần 3)  (17/10)
Theo Thông báo số 459/NY-ĐGTS ngày 17/10/2017 của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum.
Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum: Thông báo bán đấu giá lô tài sản của Hạt kiểm lâm huyện Kon Plông (lần 3)  (17/10)
Theo Thông báo số 457/NY-BĐGTS ngày 17/10/2017 của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm