SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
9
2
3
8
2
2
Thông tin về bán đấu giá Thứ Sáu, 27/04/2018, 09:50
Thông báo đấu giá tài sản nhà nước do Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum quản lý  (19/04)
Thông báo niêm yết số 183/NY-BĐGTS ngày 19/4/2018 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum.
Thông báo bán đấu giá lô tài sản do Hạt kiểm lâm huyện Đắk Hà quản lý  (19/04)
Theo Thông báo số 60/NY-BĐGTS ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên - Chi nhánh Kon Tum.
Thông báo đấu giá 106 cây thông của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Đắk Tô quản lý  (17/04)
Theo Thông báo số 05/NY-BĐGTS ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum: Thông báo đấu giá cho thuê Quyền sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ tạm thành phố Kon Tum  (12/04)
Thông báo niêm yết số 159/NY-ĐGTS ngày 12/4/2018 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum về đấu giá Cho thuê Quyền sử dụng diện tích bán hàng của 32 lô sạp hàng kinh doanh tại Chợ tạm (Mặt bằng Rạp 16-3 cũ) thành phố Kon Tum.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm