SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
9
2
3
9
1
3
Thông tin về bán đấu giá Thứ Năm, 22/09/2011, 16:00

Thông báo bán đấu giá 1,464m3 gỗ trắc (gỗ tròn), thuộc nhóm IIA

 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
TTDV BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 22 tháng 9 năm 2011 

BẢN NIÊM YẾT THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

I. TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Kon Tum.

- Địa chỉ: số 211, Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
 
II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:
 
Tài sản bán đấu giá: 10 khúc gỗ trắc (gỗ tròn), thuộc nhóm IIA, khối lượng: 1,464m3 (một khối bốn sáu bốn). Chi tiết có hồ sơ kèm theo
 
- Thời gian bán đấu giá: Lúc 08 giờ, ngày 05 tháng 10 năm 2011.
 
- Địa điểm bán đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (số 211, đường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
 
- Giá khởi điểm: 256.200.000 đồng (hai trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn).
 
- Địa điểm trưng bày tài sản: tại kho, bãi bảo quản của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum (số 219, Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
 
- Tiền đặt trước: 38.000.000 đồng (ba mươi tám triệu đồng chẵn), chuyển tiền đặt trước vào tài khoản số 040010289191 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, mở tại Ngân hàng SaComBank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.
 
- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/bộ; nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm.
 
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, niêm yết thông báo bán đấu giá các lô tài sản trên, để các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản, đến tại Văn phòng Trung tâm (số 211 - Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum) làm thủ tục đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước từ ngày 22/9/2011 đến 16 giờ ngày 30/9/2011 (kể cả ngày thứ bảy). Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng Trung tâm, số điện thoại: 0603.911.069./.
 
 
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Thái Văn Ngọc

Số lượt người xem: 1028 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm