SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
3
6
5
8
1
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký thường trú Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện
2 Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện
3 Thủ tục xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại địa phương (Đã cắt chuyển khẩu hoặc bị xoá tên trong sổ hộ khẩu) Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện
5 Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ đăng ký tạm trú Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu. Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện
7 Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện
8 Thủ tục khai báo tạm vắng Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục Đăng ký tạm trú đối với hộ gia đình (tổ chức) Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục tách sổ hộ khẩu Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn thuộc huyện
11 Thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ đăng ký tạm trú Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục Đăng ký tạm trú đối với cá nhân Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại địa phương (vẩn còn hộ khẩu thường trú ở địa phương) Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú Cấp xã: Hộ Khẩu ( Công an) Công an xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp xã: Giáo Dục - Đào Tạo UBND xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Cấp xã: Giáo Dục - Đào Tạo UBND xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Cấp xã: Giáo Dục - Đào Tạo UBND xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp xã: Giáo Dục - Đào Tạo UBND xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1 Cấp xã: Khiếu nại - Tố cáo UBND xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục xử lý đơn thư Cấp xã: Khiếu nại - Tố cáo UBND xã, phường, thị trấn
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối1563 thủ tục
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm