SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
3
2
1
7
1
4
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Năm, 10/05/2012, 10:30

Huyện Kon Plông: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Sau tổng kết 04 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn đã có những nhận thức đúng đắn về những tấm gương đạo đức của Bác Hồ để lại cho thế hệ sau. Nhiều cán bộ, đảng viên đã có ý thức hơn trong việc duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được như: giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cá nhân; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết các ý kiến đề xuất, kiến nghị nhanh gọn, kịp thời và chính xác; sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước đúng mục đích. Nhiều phong trào làm theo gương Bác được tiếp tục triển khai tích cực, như: phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, với 18 mô hình hủ gạo tiết kiệm, giúp 34,7 triệu đồng, sửa chữa và xây dựng mới 19 ngôi nhà “mái ấm tình thương”…; Phong trào Cựu chiến binh phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; phong trào “Thanh niên Kon Plông học tập và làm theo lời Bác”, với 84 đội thanh niên xung kích được thành lập ở 9/9 xã để giúp đỡ các hộ nghèo làm nhà theo chương trình 167 của Chính phủ, làm đường giao thông nông thôn; phong trào “đền ơn đáp nghĩa” được triển khai mạnh mẽ trong việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, giúp đỡ gia đình người có công gặp khó khăn… 

Những tấm gương tiêu biểu trong phong trào triển khai công tác từ thiện của Hội Chữ thập đỏ huyện Kon Plông.
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được gắn với các phong trào ở khu dân cư, thể hiện ở các hương ước, quy ước của thôn, làng đã tạo ra chuyển biến tích cực trong quần chúng nhân dân như tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ giúp nhau làm kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; ý thức tiết kiệm, ý chí vượt khó vươn lên; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như xây dựng mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, vận động con em đến trường, đến lớp đầy đủ, tự chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường ...
 
Phong trào học tập và làm theo gương Bác tiếp tục được triển khai trong các trường học, với nhiều mô hình thi đua như vườn rau bán trú, tiếng kẻng học tập, hoa điểm 10 ... tiếp tục được duy trì và nhân rộng; phong trào chúng em kể chuyện đạo đức Bác Hồ được duy trì từ năm 2008 đến nay, thu hút được nhiều học sinh hưởng ứng, tìm tòi và tham gia với nhiều mẫu chuyện phù hợp với lứa tuổi, qua đó các em đã rút ra cho mình những bài học quý báu về tấm gương đạo đức Bác Hồ.
 
Sau khi tiếp thu tinh thần Hội Nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức; huyện đã tổ chức 03 lớp quán triệt tại huyện cho cán bộ chủ chốt của huyện, cán bộ, đảng viên, quần chúng khối các cơ quan, có 415 đồng chí tham gia; 9 lớp tại 9 xã, có 637 đồng chí là cán bộ xã, đảng viên thuộc Đảng ủy xã tham gia.
 
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 04/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy KonPlông đã xây dựng và ban hành Chương trình số 33-CTr/HU, ngày 23/11/2011 về “thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến 2015”.
 
Để thực hiện Chương trình số 33-CTr/HU, ngày 23/11/2011 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 879-QĐ/HU, ngày 9/12/2011 thành lập Bộ phận giúp việc về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gồm 20 đồng chí: do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm Trưởng bộ phận; 02 phó Bộ phận là Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối văn xã và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 17 thành viên là lãnh đạo các ban của Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận huyện, trưởng các ngành đoàn thể huyện, trưởng các ngành: Phòng Giáo dục-Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình, Phòng Nội vụ huyện; Phó trưởng Công an huyện phụ trách xây dựng lực lượng, chính trị viên cơ quan quân sự huyện và Giám đốc Trung tâm BDCT huyện. Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, làm việc dưới sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Huyện ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phân công 01 biên chế chuyên trách tham mưu triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.
 
Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGHU, ngày 05/12/2011 về “bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay nhiều TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan cấp huyện đã xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp theo nghề nghiệp và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ đạo cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện làm theo chuẩn mực đạo đức của tập thể đã được xây dựng.
 
Thực hiện Chương trình số 41-CTr/HU, ngày 8/3/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Qua khảo sát ban đầu cho thấy nhiều TCCSĐ đã nắm được quy trình triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và đã thấy được sự khác biệt trong việc triển khai học tập chuyên đề năm 2012 so với những năm trước, tự mỗi chi bộ, đảng bộ triển khai học tập cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; triển khai xây dựng, thảo luận và ban hành chương trình hành động của tập thể chi bộ thực hiện chuyên đề và chỉ đạo từng cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị theo nội dung chương trình của tập thể. Hàng tháng, trong nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan định kỳ, bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan chỉ đạo từng đảng viên, cán bộ thông qua bản đăng ký của mình và tập thể tham gia góp ý; sau đó chi bộ, cơ quan sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện của từng cá nhân; tiếp tục đánh giá kết quả triển khai thực hiện ở các tháng tiếp theo và lấy đó làm một trong những tiêu chi để đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.
 
Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị bước đầu được triển khai và mang lại một số kết quả tích cực trên địa bàn huyện Kon Plông; tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn một số chi bộ, đảng bộ lúng túng, vướng mắc trước những nét mới, cách làm mới trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
 
- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy: chưa bổ sung, hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức, hoặc xây dựng chuẩn mực đạo đức chưa phù hợp, chưa đạt yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của đơn vị, địa phương cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương theo hướng dẫn của cấp trên; đẩy nhanh tiến độ học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và xác định đây là chuyên đề mang nội dung chính của chủ đề toàn khóa và sẽ được thể hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của các chuyên đề trong những năm tiếp theo.
 
- Hướng dẫn các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy tổ chức gặp mặt, biểu dương  cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó chọn ra những gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu của huyện để giới thiệu tham dự tọa đàm, gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu cấp tỉnh. Nghiên cứu, giới thiệu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.
 
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể đối với cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc làm theo gương Bác, từ những việc hàng ngày đến việc lớn cho cả giai đoạn.
 
- Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
 
- Định kỳ 6 tháng, 01 năm tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. 
 
Mỹ Thu

Số lượt người xem: 9067 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm