Trang chủ
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
6
8
0
Khởi nghiệp Thứ Năm, 16/02/2017, 16:50

Thành lập Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum

Ngày 16/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND thành lập Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy làm chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên gồm: Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh và mời Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum làm thành viên Hội đồng.

Nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng: Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định, xét duyệt, tư vấn và hỗ trợ các dự án, ý tưởng kinh doanh khả thi để tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp; triển khai các chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Định kỳ tổ chức các cuộc họp để thẩm định, xét duyệt dự án, ý tưởng và trao giấy chứng nhận doanh nghiệp khởi nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có dự án, ý tưởng khả thi. Tùy vào lĩnh vực của dự án, ý tưởng khởi nghiệp, Chủ tịch Hội đồng triệu tập Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố hoặc mời thêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để tham gia thẩm định.
 
Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để hỗ trợ khởi nghiệp; kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân đóng góp vào Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh hoặc đầu tư vào các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.
 
Hội đồng có trách nhiệm thành lập Tổ giúp việc để triển khai nhiệm vụ; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, Quy trình xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; định kỳ hằng quý báo cáo UBND tỉnh kết quả hoạt động và đề xuất, kiến nghị…
 
Anh Tuấn

Số lượt người xem: 1290 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm