Trang chủ
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
3
1
3
Khởi nghiệp Thứ Ba, 18/04/2017, 14:00

Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh họp xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt I năm 2017

Ngày 17/4/2017, Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh ban hành Thông báo số 76/TB-HĐ về việc tổ chức họp xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt I năm 2017.

 

Theo đó, thành phần Hội đồng xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt I năm 2017 gồm:

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp: Ông Nguyễn Đức Tuy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 
Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp: Ông Phan Văn Thế - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh;
 
Các thành viên phản biện: Ông Nguyễn Trung Hải - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Lê Như Nhất - Giám đốc Sở Công Thương; Bà Trần Thị Tuyết - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Dương Anh Hùng - Trưởng BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen; Ông Hoàng Minh Tân - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum; Ông Đặng Văn Mỹ - Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
 
Thời gian bắt đầu lúc 08h00, ngày 21/4/2017 - 01 ngày (thứ 6) tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư..
 
Quy trình xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp: Theo Quy trình ban hành tại Quyết định số 77/QĐ-HĐ ngày 17/4/2017 của Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 
Các thành viên phản biện chuẩn bị nội dung phản biện đối với các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.
 
Tác giả, nhóm tác giả khởi nghiệp chuẩn bị chu đáo nội dung trình bày dự án, ý tưởng khởi nghiệp trước Hội đồng xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp tỉnh (Slide, bản thuyết trình, sản phẩm dự án, ý tưởng khỏi nghiệp nếu có…). Gửi 05 bản giấy các dự án, ý tưởng khởi nghiệp (trong đó, gửi trước bản file về địa chỉ email htdt.kontum@gmail.com) về Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân – Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 12, Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Kon Tum) để làm tài liệu phục vụ cho buổi xét duyệt.
 
Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh sẽ xét duyệt lựa chọn các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có khả thi để trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp khởi nghiệp, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thương mại hóa được sản phẩm.
 
Chi tiết Thông báo xem tại đây !
 
Anh Tuấn

Số lượt người xem: 657 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm