Thứ 3, Ngày 23/04/2019 -

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
949/VP-KGVX 19/04/2019 V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc
379/QĐ-UBND 19/04/2019 QĐ giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2019 - 2020 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
920/UBND-NCXDPL 19/04/2019 Về việc soạn thảo Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và TAND tỉnh.
917/KH-UBND 19/04/2019 Kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon tum
915/UBND-KTTH 19/04/2019 Về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng tháng
899/UBND-KGVX 19/04/2019 V/v thực hiện đăng tải Chương trình S-Việt Nam lên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị
894/UBND-KGVX 19/04/2019 V/v tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh
892/KH-UBND 19/04/2019 V/v Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 trên địa bàn tỉnh
891/UBND-KGVX 19/04/2019 V/v giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
888/UBND-NNTN 19/04/2019 V/v quản lý diện tích rừng đã giao cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư theo Quyết định 304/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ