SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
5
1
5
Nhân dân đồng thuận và hưởng ứng cao phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong những ngày ra quân đầu năm, các địa phương đã huy động được đông đủ các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn tham gia thực hiện, do đó đã tạo được khí thế sôi nổi trong những ngày đầu xuân, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng cao của người dân, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
■  Nhân dân thành phố Kon Tum phấn khởi ra quân xây dựng Nông thôn mới và chỉnh trang đô thị  (13/02)
■  Toàn tỉnh đồng loạt ra quân xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị  (12/02)
■  Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra quân xây dựng nông thôn mới tại huyện Ia H’Drai  (12/02)
■  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ ra quân làm đường giao thông nông thôn mới tại huyện Kon Plông  (12/02)
■  Lãnh đạo tỉnh dự Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới tại huyện Ngọc Hồi  (12/02)
■  Lãnh đạo tỉnh dự lễ ra quân làm đường giao thông nông thôn mới tại thành phố Kon Tum  (12/02)
■  Phân bổ 53 tỷ đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2016  (19/07)
■  Sa Thầy: 41 tỷ 107 triệu đồng thực hiện Chương trình xây dựng NTM  (14/03)
■  Lãnh đạo tỉnh dự Lễ ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới tại Kon Rẫy  (18/02)
■  Phó Chủ tich UBND tỉnh Trần Thị Nga dự Lễ ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới tại thành phố Kon Tum  (18/02)
■  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia Lễ ra quân phát động phong trào xây dựng NTM ở huyện Kon Plông  (17/02)
■  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm tham dự Lễ ra quân làm đường giao thông nông thôn mới tại Tu Mơ Rông  (17/02)
■  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Lễ ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Đăk Tô  (17/02)
■  Xây dựng Nông thôn mới: Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu  (19/01)
■  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm dự Lễ công bố xã Diên Bình (Đăk Tô) đạt chuẩn nông thôn mới  (29/12)
■  Tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới được xem là nhiệm vụ hàng đầu  (08/12)
■  1.127 tỷ 438 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới  (27/11)
■  Công nhận xã Tân Cảnh và xã Diên Bình, huyện Đăk Tô đạt chuẩn xã nông thôn mới  (27/11)
■  Xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Kon Tum - Bước chuyển từ các nguồn lực  (21/11)
■  Kon Plông: Phấn đấu năm 2020 có trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới  (20/11)
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm