SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
5
9
2
4
4
7
Sa Thầy: 41 tỷ 107 triệu đồng thực hiện Chương trình xây dựng NTM
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Sa Thầy: Từ năm 2011 đến nay, huyện đã đầu tư 41 tỷ 107 triệu đồng thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới.
■  Lãnh đạo tỉnh dự Lễ ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới tại Kon Rẫy  (18/02)
■  Phó Chủ tich UBND tỉnh Trần Thị Nga dự Lễ ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới tại thành phố Kon Tum  (18/02)
■  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia Lễ ra quân phát động phong trào xây dựng NTM ở huyện Kon Plông  (17/02)
■  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm tham dự Lễ ra quân làm đường giao thông nông thôn mới tại Tu Mơ Rông  (17/02)
■  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Lễ ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Đăk Tô  (17/02)
■  Xây dựng Nông thôn mới: Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu  (19/01)
■  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm dự Lễ công bố xã Diên Bình (Đăk Tô) đạt chuẩn nông thôn mới  (29/12)
■  Tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới được xem là nhiệm vụ hàng đầu  (08/12)
■  1.127 tỷ 438 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới  (27/11)
■  Công nhận xã Tân Cảnh và xã Diên Bình, huyện Đăk Tô đạt chuẩn xã nông thôn mới  (27/11)
■  Xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Kon Tum - Bước chuyển từ các nguồn lực  (21/11)
■  Kon Plông: Phấn đấu năm 2020 có trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới  (20/11)
■  Ngọc Hồi: 23 công trình xây dựng NTM được áp dụng cơ chế đặc thù theo Quyết định 991/QĐ-UBND  (28/10)
■  Rà soát, đánh giá và công nhận các xã đạt chuẩn Nông thôn mới  (23/09)
■  Xã Đoàn Kết: Đồng lòng phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới  (12/05)
■  Bờ Y - Sức sống từ một phong trào  (20/04)
■  Đăk Tô: Hướng đi tích cực trong xây dựng nông thôn mới  (14/04)
■  Kon Tum: Những tín hiệu đáng mừng trong xây dựng nông thôn mới  (25/02)
■  Thẩm định tiêu chí nông thôn mới tại xã Đoàn Kết, TP Kon Tum  (05/02)
■  8 xã phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm 2015  (29/01)
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm