SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
3
2
1
6
7
5
40091870-f661-40ad-a4df-de8093b6a253
8f29998e-4b0b-49ca-9e20-7128f0bb6f61
Văn bản dự thảo
Hiện nay, UBND tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn nội dung các dự thảo để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
Văn bản đang lấy ý kiến

This content will be replaced when pagination inits.
ABC Tiêu đề văn bản luật Góp ý Tải về Xem các góp ý
40091870-f661-40ad-a4df-de8093b6a253
8f29998e-4b0b-49ca-9e20-7128f0bb6f61
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến

This content will be replaced when pagination inits.
ABC Tiêu đề văn bản luật Góp ý Tải về Xem các góp ý
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm