SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
3
6
7
7
7

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH KON TUM
 
 
 Địa chỉ:
 11 - Nguyễn Huệ - Thị Xã Kon Tum
 Điện thoại:
 0603.862343
 Fax:
 0603.862343
 Email:
 


Chức năng và nhiệm vụ :
        - Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo
        - Chăm sóc sức khỏe
        - Sơ cấp cứu ban đầu
        - Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người
        - Tuyên truyền các giá trị nhân đạo
        - Tìm kiếm tin tức thân nhân…
        - Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa
          Chức Năng :
          Hội phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, giữ gìn và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc. Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, qua đó vận động toàn dân tham gia các hoạt động nhân đạo và đề cao vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động này.

          Vận động toàn dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đối với các lão thành cách mạng, những người có công với nước, người hưởng chính sách xã hội. Chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người già, nhất là những người già cô đơn, không nơi nương tựa. Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ em mồ côi, lang thang

          Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, theo đó: ưu tiên những nơi, những đối tượng khó khăn nhất; các đối tượng nhận tiền, hiện vật cứu trợ được bình xét công khai, dân chủ bởi cộng đồng, có xác nhận của uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở bảo trợ xã hội.

          Khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Trợ giúp tiền, phương tiện, công sức; trợ giúp kinh phí học nghề, tạo việc làm, kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng.

          Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tổ chức huấn luyện kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, tham gia phòng chống dịch, bệnh, Hội Chữ thập đỏ còn được tổ chức các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, khám chữa bệnh lưu động theo quy định của pháp luật.

          Sơ cấp cứu ban đầu,  trách nhiệm của Hội Chữ thập đỏ trong việc tổ chức sơ cấp cứu tại chỗ, kịp thời đưa nạn nhân tới cơ sở y tế và báo tin cho gia đình hoặc cơ quan; trong tổ chức lực lượng, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu và tổ chức các trạm, điểm sơ cấp cứu tại những nơi thường xảy ra tai nạn.

          Tổ chức các cuộc tuyên truyền vận động Hiến máu nhân đạo , bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, tổ chức lực lượng hiến máu, Hội Chữ thập đỏ còn có nhiệm vụ tiếp nhận máu, sản phẩm máu, phối hợp với ngành y tế trong xét nghiệm và bảo quản máu cũng như sản phẩm máu. Riêng về hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, Luật xác định nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ chủ yếu ở khâu tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích nhân đạo của việc hiến tặng, còn việc tổ chức tiếp nhận hiến tặng thế nào đã được quy định trong Luật về hiến mô, hiến tạng

          Tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm hoạ, bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, Hội Chữ thập đỏ còn có nhiệm vụ thu thập, xử lý, hỗ trợ trao đổi thông tin liên quan đến thân nhân của cá nhân, gia đình cần tìm kiếm tin tức trong trường hợp các kênh liên lạc thông thường bị gián đoạn, đồng thời tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ cá nhân, gia đình liên hệ, tiến hành các thủ tục cần thiết để gặp gỡ, đoàn tụ.

          Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, nội dung tuyên truyền, đó là tuyên truyền về truyền thống nhân ái, tình yêu thương con người, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, về Hội Chữ thập đỏ, về chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ, về pháp luật nhân đạo quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế

          Tăng cường các hoạt động chữ thập đỏ về phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ và Hội Chữ thập đỏ là một trong các lực lượng tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng cho hội viên và nhân dân về phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ; tổ chức lực lượng, phương tiện, điều kiện vật chất khác để tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ; tham gia tổ chức sơ tán, di dời, bảo vệ nhân dân, cứu người bị nạn và đặc biệt là tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả thảm hoạ, phục hồi mang tính cộng đồng sau thảm hoạ

          Sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ thống nhất từ Trung ương đến địa phương , Luật xác định các dấu hiệu của biểu tượng, gồm chữ thập màu đỏ, trên nền trắng. Các dấu hiệu này được pháp luật bảo hộ, mọi vi phạm các dấu hiệu của biểu tượng đều bị nghiêm cấm.Biểu tượng Chữ thập đỏ được sử dụng khi tiến hành các hoạt động Chữ thập đỏ và tại cơ sở, phương tiện hoạt động, hiện vật của Hội Chữ thập đỏ; khi có xung đột vũ trang, biểu tượng Chữ thập đỏ được sử dụng theo quy định của các Công ước Giơ-ne-vơ.

          Vận động, quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ. Nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ bao gồm trước hết là nhân lực, sau đó là tiền, hiện vật, các nguồn lực khác được vận động, quyên góp và hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo quy định của Chính phủ.

          Ra lời kêu gọi tổ chức Chữ thập đỏ trong nước và nước ngoài ủng hộ trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

          Xây dựng quỹ hội và thu hội phí theo quy định của luật hoạt động Hội chữ thập đỏ Việt Nam .

          Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum thành viên của Mặt trận tổ Quốc Việt nam tỉnh KonTum, dưới sự Lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Tỉnh Uỷ Kon Tum và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và sự quản lý và hỗ trợ của nhà nước .

          Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum.
Các nguyên tắc hoạt động của Hội Chữ thập đỏ :
          Hoạt động theo 7 nguyên tắc của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế:
Nhân đạo: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ với lòng mong muốn được giúp đỡ không phân biệt những người bị thương trên chiến trường, sẽ nỗ lực với khả năng quốc gia và quốc tế của mình ngăn ngừa và giảm bớt đau thương nhân loại bất cứ ở nơi nào.
          - Mục đích của Phong trào là để bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho con người và đảm bảo tôn trọng nhân phẩm.
           - Phong trào giúp cho sự hiểu biết lẫn nhau, sự hợp tác, hữu nghị, hòa bình bền vững giữa các dân tộc.
Vô tư: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế không phân biệt dân tộc, giống nòi, tôn giáo, tầng lớp và quan điểm chính trị. Phong trào nỗ lực để giảm nhẹ nỗi đau của mọi cá nhân và dành ưu tiên cho những người thiệt thòi nhất.
Trung lập: Để giữ niềm tin của nhân dân, Phong trào không đứng về phe nào trong các cuộc xung đột hoặc không tham dự vào các vấn đề mâu thuẫn về chính trị, chủng tộc, tôn giáo hoặc lý tưởng.
Độc lập: Phong trào hoàn toàn độc lập. Các Hội quốc gia, trong khi trợ giúp cho chính phủ của mình về các hoạt động nhân dạo vừa tuân theo luật pháp của Nhà nước mình, vừa phải duy trì quyền tự chủ để có thể hoạt động phù hợp với những nguyên tắc của Phong trào.
Tự nguyện: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ là tổ chức nhân đạo hoạt động tự nguyện, không dùng bất kỳ hình thức xúi giục, ép buộc nào để đạt được mục đích.
Thống nhất: Ở mỗi nước, chỉ có duy nhất một Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ. Hội nhất thiết phải mở rộng đối với tất cả mọi người. Hội phải tiến hành sức mạnh nhân đạo của mình trên phạm vi toàn lãnh thổ.
   · Toàn cầu: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế là tổ chức rộng rãi có phạm vi toàn cầu, trong đó tất cả các Hội quốc gia đều bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm và nhiệm vụ trong việc giúp đỡ lẫn nhau.
 
Cơ cấu tổ chức bộ máy


 
 1. Ban Lãnh đạo:
   a) Chủ tịch :
   
       - Bác Sỹ chuyên khoa 2 - Phạm Suý - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum
       Điện thoại :  060.3.861802 – Fax : 060.3.862343
       Email : ctdkontum@gmail.com.............
       Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung -   Lãnh chỉ đạo Hội chữ thập đỏ các huyện, thị xã - Công tác thi đua khen thưởng.
 
    b) Phó chủ tịch :
 
       - Cử nhân - Đinh Guồng  -  Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum
       Điện thoại :  060.3.861803 – Fax : 060.3.862343
       Email : ..............................................
       Lĩnh vực phụ trách : Công tác tổ chức - Xây dựng mạng lưới Hội các cấp , cứu  trợ  x ã  hội và cứu trợ  khẩn cấp.
 
    c) Phó chủ tịch :
 
       - Cử nhân - Lê Văn Phẩm - Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum
       Điện thoại :  060.3.861804 – Fax : 060.3.862343
       Email : levanphamctd@yahoo.com.......
       Lĩnh vực phụ trách : Công tác Kiểm tra - Văn phòng - Tuyên Huấn Thanh thiếu Niên chữ thập đỏ .
 
   2.Các phòng nghiệp vụ chuyên môn trực thuộc Hội chữ thâp đỏ tỉnh :
 
     2.1  Phòng tổng hợp tổ chức hành chính ( kể cả công tác tài vụ)
          Chủ tịch thường trực tỉnh hội kiêm.( đồng chí Phạm Suý)
     2.2  Phòng nghiệp vụ .
          Phó chủ tịch thường trực tỉnh hội kiêm (Đồng chí Lê Văn Phẩm)
       + Công tác  xã  Hội
       + Chăm sóc sức khoẻ
       + Ban tuyên huấn thanh thiếu niên
       + Ban kiểm tra
       + Văn phòng-tổ chức-thi đua khen thưởng
       Tổng biên chế cơ quan tỉnh hội : 09 biên chế.
 
 
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm