SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
9
2
3
9
7
0

Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-HD ngày 22/7/2016 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2015 tỉnh Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum công khai Bộ tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015.

Bộ tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015 gồm 07 môn, cụ thể:
 
1. Môn Kiến thức chung (tải tại đây); 
 
2. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành Hành chính (tải tại đây); 
 
3. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kế toán (tải tại đây); 
 
4. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kiểm soát thị trường (tải tại đây); 
 
5. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kiểm lâm (tải tại đây); 
 
6. Môn Tin học (tải tại đây); 
 
7. Môn Ngoại ngữ (tải tại đây). 
 
Bộ tài liệu ôn tập trên là cơ sở để Ban đề thi ra đề thi của kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015.
 
* Toàn bộ tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015  (tải tại đây)
 
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm