SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
9
2
3
7
5
3
Ngày 29/3/2016, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-CTHĐ về việc phê duyệt bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra, sát hạch các trường hợp đặt biệt.


Theo đó, môn kiến thức chung gồm 21 câu hỏi và đáp án dành cho công chức, 21 câu hỏi và đáp án dành cho viên chức. Cũng tại Quyết định này, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tỉnh phê duyệt 140 câu hỏi, đáp án và thang điểm chi tiết trên 17 vị trí việc làm cần tuyển đối với môn chuyên môn nghiệp vụ.

Bộ câu hỏi và đáp án là cơ sở để Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, xét chuyển viên chức thành công chức, xét tuyển đặc cách vào viên chức, xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện chấm điểm sát hạch đối với thí sinh.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh công bố câu hỏi kèm theo đáp án môn Kiến thức chung để thí sinh ôn tập.

- Bộ câu hỏi và đáp án môn Kiến thức chung dành cho công chức - Tải về.

- Bộ câu hỏi và đáp án môn Kiến thức chung dành cho viên chức Tải về.

                                                                                               
Cổng TTĐT tỉnh
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm