SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
3
2
4
7
7
4

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 Địa chỉ:
 492 Trần Phú - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
 Điện thoại:
 0603.862320
 Fax:
 0603.862493
 Email:

I. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 
 
 
 
Nguyễn Văn hòa
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Ngọc Tuấn
Lại Xuân Lâm
Trần Thị Nga
 
Phó Chủ tịch thường trực
UBND tỉnh
Phó Chủ tịch
UBND tỉnh
Phó Chủ tịch
UBND tỉnh

II. CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 
 
 
Phạm Đình Thanh
Bùi Thanh Bình
A Cường
Giám đốc Sở Tư pháp
Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Giám đốc Sở Nội vụ
 
 
 
   
A Đôi
Nguyễn Trung Hải
Nguyễn Quang Hải
Giám đốc Sở TT-TT
Giám đốc Sở NN&PTNT
Giám đốc Sở Xây dựng
 
 
 
 
Phạm Đức Hạnh
A Kang
Phạm Ngọc Khanh
Giám đốc Sở TN&MT
Giám đốc Sở LĐTB&XH
Chánh Thanh tra tỉnh
 
 
 
Đào Duy Khánh
Trương Quang Nhạn
Lê Như Nhất
Giám đốc Sở Y tế
Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh
Giám đốc Sở Công thương
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Phận
 Nguyễn Hữu Hùng
Ka Ba Thành
Giám đốc Sở GD&ĐT
Giám đốc Sở GTVT
Trưởng Ban Dân tộc
 
 
 
   
Y Ly Trang
Phạm Thị Trung
Phan Văn Thế
Giám đốc Sở Ngoại vụ
Giám đốc Sở VHTT&DL
Giám đốc Sở KH&ĐT
 
 
 
Trần Thị Tuyết
Nguyễn Công Văn
Đồng Thanh Xuân
Giám đốc Sở KH&CN
Giám đốc Công an tỉnh
Giám đốc Sở Tài chính
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm