SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
3
9
6
5
6
Quy hoạch - đầu tư phát triển Thứ Bảy, 19/01/2019, 01:04
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025  (15/11)
 
Quy hoạch giao thông Kon Tum  (08/10)
 
Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch - Đề án phát triển Giáo dục Đào tạo tỉnh Kon Tum  (08/09)
 
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025  (21/11)
 
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025  (28/02)
 
Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025  (28/02)
 
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2015, định hướng đến 2020  (28/02)
 
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 (Ban hành theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND, ngày 06/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)  (13/11)
 
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020  (09/05)
 
Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025  (09/05)
 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm