SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
3
6
5
4
4
Quy hoạch đô thị Thứ Hai, 18/10/2010, 07:55

Quy hoạch về lĩnh vực xây dựng (Dự án đang hoàn thành)

 

1
Tên dự án
Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đô thị tỉnh KonTum
 
a
Tổng số vốn (tr.đồng)
1.169,871.
 
b
Địa điểm
Toàn tỉnh.
 
c
Chủ đầu tư
Sở Xây dựng
 
d
Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế
Chỉ định thầu
 
đ
Thời gian thực hiện
12 tháng
Không kể thời gian lập nhiệm vụ
e
Thời điểm khởi công
12/12/2008
Theo nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt
f
Dự kiến thời gian hoàn thành
Quý IV/2010
 
2
Tên dự án
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực trung tâm phường Duy Tân, tỷ lệ 1/2000
 
a
Tổng số vốn (tr.đồng)
      967,573
 
b
Địa điểm
Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum
 
c
Chủ đầu tư
Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
 
d
Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế
Chỉ định thầu
 
đ
Thời gian thực hiện
9 tháng
Không kể thời gian lập Nhiệm vụ
e
Thời điểm khởi công
16/9/2009
Theo Nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt
f
Dự kiến thời gian hoàn thành
Quý IV/2010
 
3
Tên dự án
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực các phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thống Nhất và Thắng Lợi, tỷ lệ 1/2000
 
 
 
 
 
a
Tổng số vốn (tr.đồng)
1.858,62
 
b
Địa điểm
Khu vực 4, phường Quang Trung, Quyết Thắng, Thống Nhất, Thắng Lợi, thành phố KonTum.
 
c
Chủ đầu tư
Sở Xây dựng tỉnh KonTum
 
d
Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế
Chỉ định thầu
 
đ
Thời gian thực hiện
9 tháng
Không kể thời gian lập nhiệm vụ
e
Thời điểm khởi công
07/9/2009
Theo nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt
f
Dự kiến thời gian hoàn thành
Quý IV/2010
 
4
Tên dự án
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Nam phường Trường Chính, tỷ lệ 1/2000
 
a
Tổng số vốn (tr.đồng)
991,752
 
b
Địa điểm
 
 
c
Chủ đầu tư
 
 
d
Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế
Chỉ định thầu
 
đ
Thời gian thực hiện
9 tháng
 
e
Thời điểm khởi công
16/9/2009
Không kể thời gian lập nhiệm vụ
f
Dự kiến thời gian hoàn thành
Quý IV/2010
Theo nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt.
5
Tên dự án
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Đông phường Lê Lợi, tỷ lệ 1/2000
 
a
Tổng số vốn (tr.đồng)
2.210,86
 
b
Địa điểm
Phường Lê Lợi, TP. KonTum.
 
c
Chủ đầu tư
Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
 
d
Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế
Chỉ định thầu theo quy định
 
đ
Thời gian thực hiện
9 tháng
Không kể thời gian lập Nhiệm vụ
e
Thời điểm khởi công
19/8/2009
Theo Nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt.
f
Dự kiến thời gian hoàn thành
Quý IV/2010.
 
6
Tên dự án
Khu nhà ở sinh viên tại TP. KonTum
 
a
Tổng số vốn
354.449.590 đồng.
 
b
Địa điểm
TP. KonTum.
 
c
Chủ đầu tư
Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
 
d
Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế
Chỉ định thầu
 
đ
Thời gian thực hiện
Năm 2009-2015.
 
e
Thời điểm khởi công
Năm 2011
 
f
Dự kiến thời gian hoàn thành
Năm 2015
 
7
Tên dự án
Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh KonTum đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
 
a
Tổng số vốn
455.132.000 đồng.
 
b
Địa điểm
Tỉnh KonTum.
 
c
Chủ đầu tư
Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
 
d
Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế
Chỉ định thầu
 
đ
Thời gian thực hiện
Năm 2009.
 
e
Thời điểm khởi công
Năm 2009
 
f
Dự kiến thời gian hoàn thành
Ngày 30/10/2010
 


Số lượt người xem: 12303 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm