SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
3
6
7
8
3
Quy hoạch đô thị Thứ Hai, 25/10/2010, 08:10

Quy hoạch về lĩnh vực xây dựng (Dự án chuẩn bị đầu tư)

 

- Rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng ở những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum với kinh phí khái toán khoảng 1,0 tỷ đồng. Hiện nay, UBND tỉnh đã thống nhất đề cương nhiệm vụ, Sở Xây dựng đang triển khai các bước tiếp theo, dự kiến hoàn thành vào quý I/2011. 

- Quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với kinh phí khái toán khoảng 3,2 tỷ đồng. Hiện nay, UBND tỉnh đã thống nhất nhiệm vụ, Sở Xây dựng đang triển khai các bước tiếp theo, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2010.
 
- Các Đồ án quy hoạch di dời tái định 21 điểm dân cư nông thôn tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Hiện nay, các đồ án đang triển khai ở bước lập Nhiệm vụ quy hoạch, khái toán kinh phí thực hiện khoảng 3,5 tỷ đồng, dự kiến thời gian hoàn thành trong quý IV/2010. Bao gồm:
 
1. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Kon Chai, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
2. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Mô Pành 1, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
3. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Mô Pành 2, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
4. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Kạch Lớn 2, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
5. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Năng Lớn 2, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
6. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Năng Lớn 3, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
7. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Đăk Kinh 1B, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
8. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Đăk Kinh 2, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
9. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Lộc Bông, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
10. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Kô Xia, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
11. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Tu Bung, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
12. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Tam Rin, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
13. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Ba Tu 1, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
14. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Ba Tu 3, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
15. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Long Lái 2, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
16. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Long Hy 1,2, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
17. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Chung Tam, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
18. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Long Tro, Ba Khen, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
19. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
20. Quy hoạch Di dời tái định cư làng KonHnông, ĐăkPrông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
 
21. Quy hoạch Di dời tái định cư làng Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

Số lượt người xem: 16022 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm