SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
6
5
5
1
0
Quy hoạch tổng thể Thứ Hai, 09/05/2011, 08:00

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020

 

1. Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 - Xem tại đây.

2. Danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư thời kỳ 2010-2020 tỉnh Kon Tum (Ban hanh kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ) - Xem tại đây.


Số lượt người xem: 17856 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm