SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
3
6
7
6
5

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 17-CV/BCĐ ngày 27-11-2017; Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung sách  "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975) tái bản năm 2006 và Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)", cụ thể như sau:

 

TT

 

Trích yếu

File đính kèm

01

 

Sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”

 

Tải về

02

 

Văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum,  tập I (1930-1975)”

 

Tải về

03

 

Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa nội dung sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”, tái bản năm 2006

 

Tải về

 ‭ (Đã ẩn) ‬TRANG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 ‭ (Đã ẩn) ‬Lạc Việt - Tin Tức - Menu tin tức

Sở - Huyện Thứ Sáu, 09/07/2010, 10:00

Kho bạc nhà nước

 
 KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH KON TUM
 
 Địa chỉ:
02 Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
 Điện thoại:
060 3862265
 Fax:
060 3862 241
 Email:
 
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :
 
      * Chức năng :
       Kho bạc nhà nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tổ chức trực thuộc Kho bạc nhà nước (KBNN), có chức năng thực hiện nhiệm vụ KBNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Kho bạc nhà nước tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Việt Nam tỉnh và các ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán.
      * Nhiệm vụ :
       -Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quy định và hướng dẫn của KBNN.
       -Tập trung các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, hạch toán các khoản thu cho các cấp ngân sách.
       -Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước, kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
       -Thực hiện một số dịch vụ tín dụng nhà nước theo hướng dẫn của KBNN.
       -Tổ chức thực hiện nhiệm vụ huy động vốn theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và hướng dẫn của Kho bạc nhà nước. Phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trong việc xây dựng và triển khai các đề án huy động vốn trên địa bàn.
       -Quản lý quỹ ngân sách tỉnh, quỹ dự trữ tài chính và các quỹ khác được giao quản lý; quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quyết định  của cơ quan có thẩm quyền.
       -Quản lý các tài sản quốc gia quý hiếm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quản lý tìên, tài sản, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại KBNN tỉnh.
       -Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản tiền gửi và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với đơn vị KBNN tỉnh. Mở tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng nhà nước Việt Nam, các ngân hàng Thương mại nhà nước trên địa bàn để thực hiện thanh toán, giao dịch theo chế độ quy định.
       -Tổ chức thực hiện kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN; thống kê, báo cáo, quyết toán các nghiệp vụ phát sinh tại KBNN tỉnh trên toàn địa bàn.
       -Tổ chức quản lý và ứng dụng côngnghệ thông tin tại KBNN tỉnh và các KBNN huyện trực thuộc.
       -Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động KBNN trên địa bàn; thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.
       -Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng và công tác đào tạo, bồi dưỡng của KBNN tỉnh theo phân cấp cuả Bộ tài chính và KBNN.
       -Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định.
       -Quản lý và tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, tài vụ, xây dựng cơ bản nội bộ KBNN tỉnh theo quy định. Tổ chức và quản lý các điểm giao dịch theo quy định của KBNN.
       -Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động KBNN; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghịêp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.
        Thực hiện  các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.

Số lượt người xem: 27858 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm