SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
3
9
5
5
4

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 17-CV/BCĐ ngày 27-11-2017; Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung sách  "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975) tái bản năm 2006 và Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)", cụ thể như sau:

 

TT

 

Trích yếu

File đính kèm

01

 

Sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”

 

Tải về

02

 

Văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum,  tập I (1930-1975)”

 

Tải về

03

 

Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa nội dung sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”, tái bản năm 2006

 

Tải về

 ‭ (Đã ẩn) ‬TRANG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 ‭ (Đã ẩn) ‬Lạc Việt - Tin Tức - Menu tin tức

Sở - Huyện Thứ Sáu, 09/07/2010, 10:30

Viện kiểm sát nhân dân

 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
          
 Địa chỉ:
190 - Trần Phú - Thành phố Kon Tum
 Điện thoại:
 0603.864802
 Fax:
 0603.862975
 Email:
 vkskontum@vksndtc.gov.vn
 
           
I. Chức năng, nhiệm vụ :
    Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
 
II. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Lãnh đạo đơn vị :
      * Phó viện trưởng : Ông A Quỳnh
           Điện thoại : 0603 862 033.
 
     * Phó viện trưởng: Ông Huỳnh Văn Phước
      Điện thoại : 0603 862 972.
     * Phó viện trưởng : Ông  Phan Minh Cự
      Điện thoại : 0603 910 481.

Số lượt người xem: 4559 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm