Trang chủ
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
8
7
1
6
7
Thông tin doanh nghiệp nhà nước Thứ Tư, 23/01/2019, 06:07
Thông báo về việc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum  (29/08)
 
Công khai thông tin tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum  (23/07)
Thực hiện Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Cổng Thông tin điện tử tỉnh công bố thông tin tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum, cụ thể:
Công bố thông tin tài chính của các doanh nghiệp do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước năm 2017  (11/07)
Thực hiện Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Cổng Thông tin điện tử tỉnh công bố thông tin tài chính của các doanh nghiệp do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước năm 2017, cụ thể:
Công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum  (15/06)
Thực hiện quy định công bố thông tin hoạt động của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum công bố thông tin hoạt của công ty, cụ thể:
Công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai  (29/05)
Thực hiện quy định công bố thông tin hoạt động của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai công bố thông tin hoạt động của Công ty, cụ thể:
Công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum  (20/04)
Thực hiện quy định công bố thông tin hoạt động của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum công bố thông tin hoạt động của Công ty, cụ thể:
Công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông  (14/04)
Thực hiện quy định công bố thông tin hoạt động của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông công bố thông tin hoạt động của Công ty, cụ thể:
Công bố thông tin hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum  (10/04)
Thực hiện quy định công bố thông tin hoạt động của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum công bố thông tin hoạt động của Công ty.
Công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy  (05/04)
Thực hiện quy định công bố thông tin hoạt động của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy công bố thông tin hoạt động của Công ty, cụ thể:
Công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy  (30/03)
Thực hiện quy định công bố thông tin hoạt động của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy công bố thông tin hoạt động của Công ty, cụ thể:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm