SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
6
7
4
4
8
Thông báo Thứ Hai, 21/01/2019, 10:34
Lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019  (18/01)
 
Lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019  (14/01)
 
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 07-11/01/2019  (13/01)
(kontum.gov.vn): Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; Triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người; Chỉ đạo xử lý vụ việc khai thác rừng trái phép tại huyện Kon Plông; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len; Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số tỉnh đến năm 2020... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 07 đến 11/01/2019.
Triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2019  (09/01)
Sáng 09/01, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 03-05/01/2019  (06/01)
(kontum.gov.vn): Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện; Phòng, chống dịch lở mồm long móng và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 03 đến 05/01/2019.
Lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019  (05/01)
 
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 24-28/12/2018  (30/12)
(kontum.gov.vn): Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt; Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 24 đến 28/12/2018.
Lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 31/12/2018 đến ngày 04/01/2019  (29/12)
 
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 17-21/12/2018  (23/12)
(kontum.gov.vn): Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm của tỉnh; Tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; Tăng cường triển khai các giải pháp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; Đẩy nhanh tiến độ thu hồi tạm ứng vốn đầu tư... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17 đến 21/12/2018.
Lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018  (21/12)
 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm