SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
9
0
8
2
8
Thông báo Thứ Tư, 17/10/2018, 21:34
Lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018  (15/10)
 
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 08-12/10/2018  (13/10)
(kontum.gov.vn): Ban hành Quy định đối tượng, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn; Giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018; Công khai đối với các gói thầu vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thanh toán không dùng tiền mặt; Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh; Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; Quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 08 đến 12/10/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 01-05/10/2018  (06/10)
(kontum.gov.vn): Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum; Triển khai các nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; Tăng cường quản lý công tác nuôi con nuôi; Rà soát, thực hiện Luật Tiếp cận thông tin; Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 01 đến 05/10/2018.
Lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018  (05/10)
 
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 24-28/9/2018  (29/09)
(kontum.gov.vn): Ban hành quy định mức khoán lượng nước sạch tiêu thụ làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; Bổ sung Danh mục loài cây trồng lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu; Thực hiện lộ trình chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công; Triển khai các biện pháp ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 24 đến 28/9/2018.
Lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018  (28/09)
 
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 17-21/9/2018  (23/09)
(kontum.gov.vn): Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Chủ tịch UBND tỉnh giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền; Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; Đảm bảo trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; Tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; Quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 17 đến 21/9/2018.
Lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018  (21/09)
 
Lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018  (17/09)
 
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 10-14/9/2018  (15/09)
(kontum.gov.vn): Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực Nam Sa Thầy và dọc tuyến Quốc lộ 14C; Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vận trên cạn; Thực hiện Kết luận kiểm toán Chuyên đề Giáo dục giai đoạn 2015-2017; Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Kết thúc việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trước ngày 05/12/2018; Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 10 đến 14/9/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 03-07/9/2018  (08/09)
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương; Kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo”; Tăng cường công tác thanh tra, xử lý xe độ chế; Chỉ đạo khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Khắc phục, sửa chữa các công trình cầu treo dân sinh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 03 đến 07/9/2018.
Lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018  (07/09)
 
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 27-31/8/2018  (02/09)
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên, lâm sản rừng trồng, vườn trồng; Thành lập Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng; Giải thể 04 Phòng khám Đa khoa khu vực; Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; Tổ chức Tết Trung thu năm 2018 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 27 đến 31/8/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 27-31/8/2018  (02/09)
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên, lâm sản rừng trồng, vườn trồng; Thành lập Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng; Giải thể 04 Phòng khám Đa khoa khu vực; Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; Tổ chức Tết Trung thu năm 2018 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 27 đến 31/8/2018.
Lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018  (31/08)
 
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 20-24/8/2018  (25/08)
(kontum.gov.vn): Chuyển giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất về trực thuộc UBND các huyện, thành phố; Thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông; hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở trong năm 2018; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2018-2019; Chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học 2018 - 2019… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 20 đến 24/8/2018.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm