SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
2
4
8
6
8
Thông tin chỉ đạo điều hành Thứ Hai, 24/09/2018, 17:25
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 17-21/9/2018  (23/09)
(kontum.gov.vn): Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Chủ tịch UBND tỉnh giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền; Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; Đảm bảo trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; Tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; Quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 17 đến 21/9/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 10-14/9/2018  (15/09)
(kontum.gov.vn): Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực Nam Sa Thầy và dọc tuyến Quốc lộ 14C; Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vận trên cạn; Thực hiện Kết luận kiểm toán Chuyên đề Giáo dục giai đoạn 2015-2017; Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Kết thúc việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trước ngày 05/12/2018; Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 10 đến 14/9/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 03-07/9/2018  (08/09)
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương; Kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo”; Tăng cường công tác thanh tra, xử lý xe độ chế; Chỉ đạo khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Khắc phục, sửa chữa các công trình cầu treo dân sinh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 03 đến 07/9/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 27-31/8/2018  (02/09)
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên, lâm sản rừng trồng, vườn trồng; Thành lập Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng; Giải thể 04 Phòng khám Đa khoa khu vực; Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; Tổ chức Tết Trung thu năm 2018 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 27 đến 31/8/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 20-24/8/2018  (25/08)
(kontum.gov.vn): Chuyển giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất về trực thuộc UBND các huyện, thành phố; Thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông; hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở trong năm 2018; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2018-2019; Chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học 2018 - 2019… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 20 đến 24/8/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 13-17/8/2018  (18/08)
(kontum.gov.vn): Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; Triển khai biện pháp phòng, chống giảm thiểu thiệt hại do mưa, lũ gây ra; Chủ động giới thiệu văn hóa, du lịch của địa phương tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Xây dựng, áp dụng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 13 đến 17/8/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 06-10/8/2018  (12/08)
(kontum.gov.vn): Chấn chỉnh công tác tiếp công dân; Triển khai Dự án phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; Hoàn thành việc trình khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Tăng cường công tác tư pháp và thi hành án dân sự; Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất; Ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 06 đến 10/8/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 30/7-03/8/2018  (04/08)
(kontum.gov.vn): Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước; Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Triển khai các hoạt động bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, PAR Index năm 2018; Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; Một số giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống thiên tai … là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 30/7 đến 03/8/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 23-27/7/2018  (28/07)
(kontum.gov.vn): Bãi bỏ một số quyết định do UBND tỉnh ban hành; Tiếp tục triển khai hoạt động thu hồi nợ đọng, chống thất thu thuế; Triển khai công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê; Triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông; Tăng cường công tác tiêm chủng; Tăng cường kiểm soát hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn; Sử dụng chữ ký số chuyên dùng, văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 23 đến 27/7/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 16-20/7/2018  (22/07)
(kontum.gov.vn): Ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ động; Ban hành Quy chế văn hóa công sở; Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tăng cường quản lý trật tự xây dựng; Khắc phục sửa chữa cầu treo ...
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 09-13/7/2018  (16/07)
(kontum.gov.vn): Tiếp tục tăng cường công tác tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018); Xử lý phương tiện giao thông vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân; Triển khai việc lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum từ ngày 09 đến 13/7/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 02-06/7/2018  (08/07)
(kontum.gov.vn): Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Triển khai công tác phòng chống mưa lũ; Triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống thư viện công cộng; Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2019… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum từ ngày 02 đến 06/7/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 25-29/6/2018  (30/06)
(kontum.gov.vn): Tiếp tục kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị; Tổ chức ra quân tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản; Thực hiện chính sách ổn định đời sống, sản xuất đối với đồng bào di cư tự phát; Tăng cường công tác phối hợp, điều tra xử lý các vụ án trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum từ ngày 25 đến 29/6/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 18-22/6/2018  (23/06)
(kontum.gov.vn): Bãi bỏ Quy định xử lý tang vật là lâm sản, phương tiện VPHC, vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Chấn chỉnh hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh; Chấn chỉnh việc chứng thực giấy ủy quyền giữa các cá nhân để đòi nợ thay, đòi nợ thuê; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mua thu hoạch nông sản; Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; Đẩy mạnh thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông; Thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum từ ngày 18 đến 22/6/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 11-16/6/2018  (17/06)
(kontum.gov.vn): Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2018; Chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh; Khắc phục vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh vào ngày 16/6/2018; Tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2018; Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Thực hiện công tác cảnh báo khi vận hành phát điện các nhà máy thủy điện; Phòng, chống bệnh khảm lá virus hại sắn; Thực hiện các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum từ ngày 11 đến 16/6/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 04-08/6/2018  (09/06)
(kontum.gov.vn): Chủ động phòng, chống mưa lũ; Tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020; Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn; Triển khai thực hiện chính sách ổn định đời sống sản xuất đối với đồng bào di cư tự phát; Tăng cường quản lý thu thuế từ hoạt động khai thác đất sét sản xuất gạch, ngói; Tạm dừng bổ sung các dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực; Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp công trình thủy điện Thượng Kon Tum… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum từ ngày 04 đến 08/6/2018.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm