SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
8
7
3
8
1
Thông tin chỉ đạo điều hành Thứ Tư, 23/01/2019, 06:31
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ ngày 14-18/01/2019  (20/01)
(kontum.gov.vn): Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc; Triển khai giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông; Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế liên quan đến đầu tư xây dựng; Tăng cường hợp tác với các tỉnh biên giới của Lào... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 14 đến 18/01/2019.
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 07-11/01/2019  (13/01)
(kontum.gov.vn): Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; Triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người; Chỉ đạo xử lý vụ việc khai thác rừng trái phép tại huyện Kon Plông; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len; Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số tỉnh đến năm 2020... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 07 đến 11/01/2019.
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 03-05/01/2019  (06/01)
(kontum.gov.vn): Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện; Phòng, chống dịch lở mồm long móng và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 03 đến 05/01/2019.
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 24-28/12/2018  (30/12)
(kontum.gov.vn): Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt; Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 24 đến 28/12/2018.
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 17-21/12/2018  (23/12)
(kontum.gov.vn): Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm của tỉnh; Tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; Tăng cường triển khai các giải pháp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; Đẩy nhanh tiến độ thu hồi tạm ứng vốn đầu tư... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17 đến 21/12/2018.
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 10-14/12/2018  (15/12)
(kontum.gov.vn): Quy định mức bình quân diện tích đất để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất; Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; Tăng cường công tác tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Tiếp tục triển khai thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra; Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng mùa khô 2018-2019; Trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 10 đến 14/12/2018.
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 03-07/12/2018  (09/12)
(kontum.gov.vn): Tăng cường phối hợp trong công tác THADS, hành chính; Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2018-2019; Quản lý, sử dụng đá làm VLXD thông thường sau nổ mìn; Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia; Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; Xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Dừng thí điểm công tác quản lý, khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng công trình NTM... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 03 đến 07/12/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ngày từ 26-30/11/2018  (01/12)
(kontum.gov.vn): Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Khu Kinh tế tỉnh; Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp; Tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Thanh tra tỉnh sẽ triển khai 08 cuộc thanh tra định kỳ trong năm 2019; Điều hành thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2018; Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Tăng cường công tác phòng, chống bệnh khảm lá virus hại sắn; Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh mùa Thu - Đông... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 26 đến 30/11/2018.
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 19-23/11/2018  (24/11)
(kontum.gov.vn): Tập trung ứng phó với bão số 9 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Chương trình bình ổn thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19 đến 23/11/2018.
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 12-16/11/2018  (17/11)
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung Đề án xây dựng các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh; Ổn định giá cả thị trường; Phòng, chống bệnh khảm lá sắn; Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc; Xử lý phương tiện giao thông hết hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; Tăng cường năng lực phòng, chống phần mềm độc hại... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12 đến 16/11/2018.
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 05-09/11/2018  (10/11)
(kontum.gov.vn): Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm; Triển khai thực hiện kết luận thanh tra; Tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử; Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài; Quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; Các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019; Điều chỉnh, cập nhật, bổ sung quy hoạch cấp nước sạch nông thôn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05 đến 09/11/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 29/10-02/11/2018  (03/11)
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Sử dụng Công báo điện tử; Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn giao thông; Điều chỉnh, cập nhật, bổ sung quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Hỗ trợ mua BHYT cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo năm 2018... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 29/10 đến 02/11/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 22-26/10/2018  (27/10)
(kontum.gov.vn): Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ; Quy định về công tác thi đua, khen thưởng; Tiếp tục tăng cường công tác tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân; Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính; Tạm dừng công tác tuyển dụng công chức cấp xã; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng và vận hành công trình thủy điện; Duy tu bão dưỡng và khắc phục sửa chữa các công trình cầu treo dân sinh; Tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 22 đến 26/10/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 15-19/10/2018  (20/10)
(kontum.gov.vn): Thành lập Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh; Lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Triển khai trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai; Đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản; Tiếp tục tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam; Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh bạch hầu... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 15 đến 19/10/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 08-12/10/2018  (13/10)
(kontum.gov.vn): Ban hành Quy định đối tượng, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn; Giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018; Công khai đối với các gói thầu vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thanh toán không dùng tiền mặt; Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh; Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; Quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 08 đến 12/10/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 01-05/10/2018  (06/10)
(kontum.gov.vn): Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum; Triển khai các nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; Tăng cường quản lý công tác nuôi con nuôi; Rà soát, thực hiện Luật Tiếp cận thông tin; Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 01 đến 05/10/2018.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm