SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
5
6
1
4
3
Thông tin chỉ đạo điều hành Thứ Hai, 26/06/2017, 03:03
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 05/6 đến 09/6/2017  (11/06)
(kontum.gov.vn): Đơn giá xây dựng CSDL tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Xây dựng cơ sở đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Về khởi công mới các công trình mới; Tăng cường quản lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; Điều chỉnh hướng tuyến đường tránh đường Hồ ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 29/5 đến 02/6/2017  (03/06)
(kontum.gov.vn): Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về thi đua khen thưởng; Rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Rà soát, cập nhật dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh; Triển khai giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh; Sử dụng mạng bưu ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 22/5 đến 26/5/2017  (29/05)
(kontum.gov.vn): Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó cấp phòng Ngành xây dựng tỉnh và Sở Thông tin - Truyền thông; Phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV; Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh; Thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017; Đôn đốc thực hiện các ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 15/5 đến 19/5/2017  (21/05)
kontum.gov.vn): Mức đạt chuẩn tiêu chí xã NTM đối với từng khu vực; Giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với lâm sản rừng tự nhiên năm 2017; Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan liên quan; Giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông xuân năm 2017; Triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai mùa mưa ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 08/5 đến 12/5/2017  (13/05)
(kontum.gov.vn): Đảm bảo ANTT sau khi Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động; Tăng cường công tác bảo vệ an toàn lưới điện; Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể; Tập trung thực hiện tốt công ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 03/5 đến 05/5/2017  (07/05)
(kontum.gov.vn): Triển khai thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017; Tăng cường công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi; Giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020; Tăng ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 24/4 đến 28/4/2017  (30/04)
(kontum.gov.vn): Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Kon Tum; Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ban hành Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn tỉnh; Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Xử lý nghiêm hành vi kinh doanh trái pháp ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 17/4 đến 21/4/2017  (22/04)
(kontum.gov.vn): Bãi bỏ Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; Xử lý các sai phạm có liên quan đến cán bộ, công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; Tăng cường công tác xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum; Triển khai "Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp"; ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 10/4 đến 14/4/2017  (16/04)
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020; Chuẩn bị phiên họp của Chính phủ và UBND tỉnh thường kỳ hằng tháng; Sửa đổi, bổ sung quy định về giá cho thuê rừng phát ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 03/4 đến 07/4/2017  (08/04)
(kontum.gov.vn): Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng ngành Nông nghiệp - PTNT; Quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác phòng, chống ma túy; Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 27/3 đến 31/3/2017  (02/04)
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại; Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; Tiếp tục phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Kiểm tra, rà soát các phương tiện mang biển kiểm soát quân đội; Đẩy mạnh công tác sắp xếp, ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 20/3 đến 24/3/2017  (24/03)
(kontum.gov.vn): Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp; Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017; Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; Tạm dừng bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 13/3 đến 17/3/2017  (18/03)
(kontum.gov.vn): Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Công bố TTHC đã chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017 - 2020 và đến năm 2025; Tăng ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 06/3 đến 10/3/2017  (11/03)
(kontum.gov.vn): Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; Công bố Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; Bãi bỏ chế độ hỗ trợ tiền trợ cấp tàu xe theo Quyết định số 1197/QĐ-UB; Thực hiện phát triển Chương trình nhà ở xã hội; Tăng cường thực hiện công ...
Những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 27/02 đến 03/3/2017  (05/03)
(kontum.gov.vn): Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; Khắc phục những tồn tại, hạn chế và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tạm thời ấn định mức giá 06 dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá; Thực hiện chính sách, pháp ...
Những chỉ đạo trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 23/01 đến 25/01/2017  (27/01)
(kontum.gov.vn): Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum; Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; Quy chế phối hợp giữa BQL Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh; Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số; Công bố TTHC các ngành Xây dựng, Giao thông vận tải và Sở Kế hoạch - Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/01 đến 25/01/2017.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm