SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
7
0
5
7
9
3
Thông tin chỉ đạo điều hành Thứ Tư, 21/11/2018, 23:39
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 12-16/11/2018  (17/11)
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung Đề án xây dựng các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh; Ổn định giá cả thị trường; Phòng, chống bệnh khảm lá sắn; Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc; Xử lý phương tiện giao thông hết hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; Tăng cường năng lực phòng, chống phần mềm độc hại... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12 đến 16/11/2018.
Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ 05-09/11/2018  (10/11)
(kontum.gov.vn): Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm; Triển khai thực hiện kết luận thanh tra; Tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử; Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài; Quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; Các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019; Điều chỉnh, cập nhật, bổ sung quy hoạch cấp nước sạch nông thôn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05 đến 09/11/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 29/10-02/11/2018  (03/11)
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Sử dụng Công báo điện tử; Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn giao thông; Điều chỉnh, cập nhật, bổ sung quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Hỗ trợ mua BHYT cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo năm 2018... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 29/10 đến 02/11/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 22-26/10/2018  (27/10)
(kontum.gov.vn): Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ; Quy định về công tác thi đua, khen thưởng; Tiếp tục tăng cường công tác tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân; Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính; Tạm dừng công tác tuyển dụng công chức cấp xã; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng và vận hành công trình thủy điện; Duy tu bão dưỡng và khắc phục sửa chữa các công trình cầu treo dân sinh; Tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 22 đến 26/10/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 15-19/10/2018  (20/10)
(kontum.gov.vn): Thành lập Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh; Lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Triển khai trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai; Đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản; Tiếp tục tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam; Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh bạch hầu... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 15 đến 19/10/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 08-12/10/2018  (13/10)
(kontum.gov.vn): Ban hành Quy định đối tượng, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn; Giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018; Công khai đối với các gói thầu vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thanh toán không dùng tiền mặt; Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh; Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; Quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 08 đến 12/10/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 01-05/10/2018  (06/10)
(kontum.gov.vn): Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum; Triển khai các nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; Tăng cường quản lý công tác nuôi con nuôi; Rà soát, thực hiện Luật Tiếp cận thông tin; Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 01 đến 05/10/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 24-28/9/2018  (29/09)
(kontum.gov.vn): Ban hành quy định mức khoán lượng nước sạch tiêu thụ làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; Bổ sung Danh mục loài cây trồng lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu; Thực hiện lộ trình chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công; Triển khai các biện pháp ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 24 đến 28/9/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 17-21/9/2018  (23/09)
(kontum.gov.vn): Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; Chủ tịch UBND tỉnh giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền; Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; Đảm bảo trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; Tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; Quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 17 đến 21/9/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 10-14/9/2018  (15/09)
(kontum.gov.vn): Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực Nam Sa Thầy và dọc tuyến Quốc lộ 14C; Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vận trên cạn; Thực hiện Kết luận kiểm toán Chuyên đề Giáo dục giai đoạn 2015-2017; Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Kết thúc việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trước ngày 05/12/2018; Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 10 đến 14/9/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 03-07/9/2018  (08/09)
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương; Kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo”; Tăng cường công tác thanh tra, xử lý xe độ chế; Chỉ đạo khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Khắc phục, sửa chữa các công trình cầu treo dân sinh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 03 đến 07/9/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 27-31/8/2018  (02/09)
(kontum.gov.vn): Sửa đổi, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên, lâm sản rừng trồng, vườn trồng; Thành lập Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng; Giải thể 04 Phòng khám Đa khoa khu vực; Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; Tổ chức Tết Trung thu năm 2018 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 27 đến 31/8/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 20-24/8/2018  (25/08)
(kontum.gov.vn): Chuyển giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất về trực thuộc UBND các huyện, thành phố; Thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông; hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở trong năm 2018; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2018-2019; Chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học 2018 - 2019… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 20 đến 24/8/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 13-17/8/2018  (18/08)
(kontum.gov.vn): Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; Triển khai biện pháp phòng, chống giảm thiểu thiệt hại do mưa, lũ gây ra; Chủ động giới thiệu văn hóa, du lịch của địa phương tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Xây dựng, áp dụng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 13 đến 17/8/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 06-10/8/2018  (12/08)
(kontum.gov.vn): Chấn chỉnh công tác tiếp công dân; Triển khai Dự án phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; Hoàn thành việc trình khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Tăng cường công tác tư pháp và thi hành án dân sự; Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất; Ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 06 đến 10/8/2018.
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 30/7-03/8/2018  (04/08)
(kontum.gov.vn): Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước; Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Triển khai các hoạt động bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, PAR Index năm 2018; Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; Một số giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống thiên tai … là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 30/7 đến 03/8/2018.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm