SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
2
1
7
5
5
Thông tin chỉ đạo điều hành Thứ Năm, 23/03/2017, 20:08
Những chỉ đạo trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 23/01 đến 25/01/2017  (27/01)
(kontum.gov.vn): Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum; Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; Quy chế phối hợp giữa BQL Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh; Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số; Công bố TTHC các ngành Xây dựng, Giao thông vận tải và Sở Kế hoạch - Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/01 đến 25/01/2017.
Những chỉ đạo trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 09/01 đến 13/01/2017  (15/01)
(kontum.gov.vn): Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; hỗ trợ ổn định phát triển chăn nuôi lợn; ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới đầu năm Đinh Dậu 2017; thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, nghệ thuật; tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu; mức hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết; phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ cho Nhân dân dịp Tết Nguyên đán… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09/01 đến 13/01/2017.
Những chỉ đạo trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 03/01 đến 06/01/2017  (08/01)
(kontum.gov.vn): Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; triển khai Quy chế quản lý rừng sản xuất; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; lập kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên ...
Những chỉ đạo trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 24 đến 28/10/2016  (29/10)
Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai chương trình phát triển thương mại điện tử; tổ chức thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở người… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ 24-28/10/2016.
Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 17-21/10/2016  (23/10)
(kontum.gov.vn) - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã, đang và kế hoạch triển khai thực hiện trong năm; tăng cường công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; kiểm tra và xử lý nghiêm phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo điều kiện lưu hành trên địa bàn; thanh tra, kiểm tra việc thu các loại quỹ đầu năm học... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17-21/10/2016.
Những chỉ đạo trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum từ ngày 10 đến 14/10/2016  (16/10)
(kontum.gov.vn) Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; thống nhất chủ trương lập Đề án “Thí điểm đổi mới công tác quản lý trường phổ thông tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2018”; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh tỉnh... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật ...
Công điện của UBND tỉnh về công tác phòng chống lụt, bão  (12/09)
UBND tỉnh ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 12/9/2016 về công tác phòng chống lụt, bão; nội dung cụ thể như sau:
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 25/7 đến ngày 29/7 năm 2016)  (02/08)
Chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa lũ 2016; tăng cường công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên; đẩy nhanh thực hiện đổi mới công tác cai nghiện ma túy; phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD); triển khai việc giao đất Trung đoàn 66 – Sư đoàn 10... là những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần qua.
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 11/7 đến ngày 15/7 năm 2016)  (18/07)
Chỉ đạo xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; giải quyết các đề nghị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cơ chế chính sách và hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới; phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2015-2016; xây dựng định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; ... là những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần qua.
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 20/6 đến ngày 24/6 năm 2016)  (27/06)
Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020; kiểm tra, rà soát các cầu treo hư hỏng trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế; kiểm tra, xác minh và xử lý các nội dung báo chí phản ánh về công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ...
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 06/6 đến ngày 10/6 năm 2016)  (14/06)
Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; mở cửa hàng miễn thuế tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y; triển khai nội dung hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Ratanakiri và tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia; phòng tránh tai nạn thương tích cho thanh, thiếu niên trong thời gian nghỉ hè; khắc phục thiếu sót, khuyết điểm trong công tác cải cách hành chính năm 2015 và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số SIPAS trong thời gian tới... là những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần qua.
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 30/5 đến ngày 02/6 năm 2016)  (07/06)
Chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập; phòng chống bọ đậu đen; triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; bãi bỏ chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh... là những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần qua.
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 23/5 đến ngày 27/5 năm 2016)  (30/05)
Chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa X và chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI; đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ hụt thu ngân sách năm 2015, 2016 từ các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh; thăm và làm việc tại tỉnh Ratanakiri và Stung Treng, Vương quốc ...
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 09/5 đến ngày 13/5 năm 2016)  (16/05)
Chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử; triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp tổng kết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; ban hành Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ thiết lập mối quan hệ chính thức giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Salavan (Lào); chấn chỉnh việc thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... là những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần qua.
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 18/4 đến ngày 22/4 năm 2016)  (26/04)
Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, phân bổ kinh phí từ nguồn Trung ương hỗ trợ để bổ sung có mục tiêu cho các đơn vị, địa phương khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2015-2016; phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2016; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; rút ngắn thời gian giải quyết và đơn giản hóa việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã biên giới giáp địa bàn huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) ... là những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần qua.
Các chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 11/4 đến ngày 15/4 năm 2016)  (19/04)
Chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp Lễ 30/4, 01/5; công nhận 04 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2016; kiểm tra các nội dung phản ánh của báo ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm