SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
8
7
3
0
9
Tin tức Thứ Bảy, 03/10/2015, 13:00

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM
KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2015-2020

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÙNG
Ngày sinh: 02 - 02 - 1964
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Họ và tên: Y MỬI (Rơ Châm H’Mửih)
Ngày sinh: 20 - 12 - 1959
Giới tính: Nữ         Dân tộc: Gia Rai
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế phát triển
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Họ và tên: ĐÀO XUÂN QUÍ
Ngày sinh: 22 - 3 - 1958
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Họ và tên: KRING BA (A Ba)
Ngày sinh: 10 - 10 - 1962
Giới tính: Nam         Dân tộc: Triêng
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Đại học Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Họ và tên: LÊ THỊ KIM ĐƠN
Ngày sinh: 03 - 6 - 1965
Giới tính: Nữ        Dân tộc: Bahnar
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Họ và tên: PHẠM THANH HÀ
Ngày sinh: 10 - 10 - 1961
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Đại học Kinh tế; Đại học Luật
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
Họ và tên: NGUYỄN HỮU HẢI
Ngày sinh: 15 - 9 - 1958
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÒA
Ngày sinh: 15 - 3 - 1963
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Họ và tên: ĐẶNG THANH LONG
Ngày sinh: 15 - 02 - 1960
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quân sự
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Họ và tên: TRƯƠNG QUANG NHẠN
Ngày sinh: 09 - 4 - 1965
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh
Học vấn: 10/10
Chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quân sự
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Họ và tên:  A PỚT
Ngày sinh: 05 - 10 - 1963
Giới tính: Nam        Dân tộc: Ka Dong
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Họ và tên: LÊ ĐÌNH QUANG
Ngày sinh: 02 - 3 - 1958
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Thạc sỹ Luật
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum
Họ và tên: TRẦN BÌNH TRỌNG
Ngày sinh: 20 - 12 - 1958
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Luật
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Họ và tên: VÕ NGỌC TRUNG
Ngày sinh: 18 - 11 - 1961
Giới tính: Nam        Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG VĂN
Ngày sinh: 24 - 12 - 1959
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
Họ và tên: A BRAO BIM
Ngày sinh: 25 - 7 - 1963
Giới tính: Nam         Dân tộc: Xơ Đăng
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
Họ và tên: NGUYỄN VĂN BÌNH
Ngày sinh: 06 - 6 - 1969
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Tổng hợp Văn
Lý luận chính trị:  Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kon Plông
Họ và tên: PHAN MINH CỰ
Ngày sinh: 20 - 6 - 1964
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Luật
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Họ và tên: A CƯỜNG
Ngày sinh: 05 - 10 - 1964
Giới tính: Nam         Dân tộc: Dẻ Triêng
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Đại học Ngân hàng
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ
Họ và tên: RƠ CHÂM GIÁO (A Giáo)
Ngày sinh: 20 - 12 - 1959
Giới tính: Nam         Dân tộc: Gia Rai
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế phát triển
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Thầy
Họ và tên: NGUYỄN THANH HÀ
Ngày sinh: 28 - 02 - 1975 
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Quản trị Kinh doanh
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi
Họ và tên: NGUYỄN THẾ HẢI
Ngày sinh: 08 - 01 - 1969
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Đại học Tổng hợp Văn
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HẢI
Ngày sinh: 13 - 8 - 1964
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Họ và tên: PHẠM ĐỨC HẠNH
Ngày sinh: 28 - 8 - 1959  
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 10/10
Chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán; Đại học Luật Kinh tế
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Họ và tên: NGHE MINH HỒNG
Ngày sinh: 15 - 11 - 1973
Giới tính: Nữ          Dân tộc: Xơ Đăng
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Đại học Y khoa
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông
Họ và tên: U HUẤN
Ngày sinh: 22 - 01 - 1980 
Giới tính: Nam         Dân tộc: Xơ Đăng
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Thạc sỹ Hành chính công
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy
Họ và tên: HUỲNH QUỐC HUY
Ngày sinh: 13 - 4 - 1978
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Thạc sỹ Kiến trúc
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum
Họ và tên: PHẠM NGỌC KHANH
Ngày sinh: 10 - 7 - 1961
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Đại học Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh
Họ và tên: ĐÀO DUY KHÁNH
Ngày sinh: 20 - 3 - 1970
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Thạc sỹ Y học
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế
Họ và tên: LẠI XUÂN LÂM
Ngày sinh: 23 - 01 - 1968
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LIÊN
Ngày sinh: 30 - 4 - 1974
Giới tính: Nữ         Dân tộc: Xê Đăng
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Họ và tên: RƠ CHÂM LONG (A Long)
Ngày sinh: 25 - 11 - 1970
Giới tính: Nam         Dân tộc: Gia Rai
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Họ và tên: ĐỒNG NGỌC LUÂN
Ngày sinh: 10 - 8 - 1964
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 10/10
Chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Họ và tên: ĐẶNG LUẬN
Ngày sinh: 03 - 7 - 1966
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Tiến sỹ Triết học
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
Họ và tên: TRẦN THỊ NGA
Ngày sinh: 02 - 9 - 1966
Giới tính: Nữ         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Họ và tên: Y NGỌC
Ngày sinh: 21 - 9 - 1977
Giới tính: Nữ          Dân tộc: Dẻ
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Họ và tên: NGUYỄN PHÚC PHẬN 
Ngày sinh: 10 - 10 - 1961
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Họ và tên: HUỲNH TẤN PHỤC
Ngày sinh: 27 - 11 - 1966
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải
Họ và tên: THAO HỒNG SƠN
Ngày sinh: 20 - 05 - 1970
Giới tính: Nam          Dân tộc: Ka Dong
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Họ và tên: TÔ VĂN TÁM
Ngày sinh: 10 - 10 - 1963
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 10/10
Chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Họ và tên: NGUYỄN HỮU THÁP
Ngày sinh: 21 - 11 - 1964
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Tiến sỹ Nông nghiệp
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai
Họ và tên: PHAN VĂN THẾ
Ngày sinh: 30 - 11 - 1961
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Kon Tum
Họ và tên: Y THỊ BÍCH THỌ
Ngày sinh: 28 - 5 - 1976
Giới tính: Nữ          Dân tộc: Xơ Đăng
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Địa - Sinh
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Glei
Họ và tên: BLONG TIẾN (A Vuôm)
Ngày sinh: 08 - 9 - 1964
Giới tính: Nam          Dân tộc: Triêng
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Đại học Ngân hàng
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Họ và tên: BÙI THÁI TRỌNG
Ngày sinh: 12 - 3 - 1965
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Luật
Lý luận chính trị: : Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Họ và tên: PHẠM THỊ TRUNG (Y Trung)
Ngày sinh: 03 - 5 - 1978
Giới tính: Nữ          Dân tộc: Xơ Đăng
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Thạc sỹ Văn hóa học
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Họ và tên: VÕ XUÂN TRUYỀN
Ngày sinh: 13 - 02 - 1960
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Đại học Luật
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Họ và tên: ĐINH QUỐC TUẤN
Ngày sinh: 27 -  02 - 1975
Giới tính: Nam         Dân tộc: Xơ Đăng
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Họ và tên: LÊ NGỌC TUẤN
Ngày sinh: 10 - 4 - 1965
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Đại học Kinh tế
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TUY
Ngày sinh: 05 - 6 - 1973
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Họ và tên: A VƯỢNG
Ngày sinh: 01 - 4 - 1974
Giới tính: Nam         Dân tộc: Triêng
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Công tác Xã hội
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà
Họ và tên: NGUYỄN XINH
Ngày sinh: 16 - 11 - 1959
Giới tính: Nam          Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Lý luận chính trị: Cử nhân
Chức vụ hiện nay:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Tô
  Họ và tên: ĐỖ THANH XUÂN
Ngày sinh: 10 - 10 - 1969
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Họ và tên: ĐỒNG THANH XUÂN
Ngày sinh: 15 - 02 - 1963
Giới tính: Nam         Dân tộc: Kinh
Học vấn: 12/12
Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ hiện nay: 
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính

 


Số lượt người xem: 22151 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm