SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
5
9
2
5
0
2
Tin tức Thứ Sáu, 07/12/2018, 13:25

Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Qua ba ngày (05-07/12) làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra.

 


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Kỳ họp
 
Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, báo cáo của các cơ quan chức năng và tiến hành thảo luận các nội dung trình, trong đó, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận, có nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 
Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, nỗ lực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,28%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; xuất khẩu tăng cao; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển; công tác giảm nghèo và an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện; cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được mở rộng.
 
Tuy nhiên việc hình thành liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp và triển khai kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” còn gặp khó khăn; tiến độ thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng còn chậm; tình trạng phá rừng làm nương rẫy, vận chuyển lâm sản và khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm của tỉnh còn chậm; việc giảm nghèo chưa bền vững; tội phạm, trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp...
 
Kỳ họp đã tiến hành giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh và nhận thấy hầu hết kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết, trả lời. Một số cơ quan, đơn vị đã chủ động làm việc với chính quyền địa phương, tổ chức đối thoại với dân nhằm tạo sự đồng thuận trong việc giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng giải quyết triệt để, trả lời chưa đúng, chưa đầy đủ, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri.
 
Kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách nhiệm vụ được giao.
 
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thực hiện việc miễn nhiệm 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh do chuyển công tác; miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.
 
Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của các ngành, báo cáo của các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, qua theo dõi báo cáo trả lời ý kiến cử tri và tình hình thực tế ở địa bàn ứng cử; các đại biểu, các Tổ đại biểu, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghiên cứu lựa chọn những nội dung chất vấn rất thiết thực. Do đó nội dung chất vấn kỳ này khá phong phú, liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều ngành như: Giáo dục- đào tạo, Công thương, Nông nghiệp- nông thôn, Tài nguyên- môi trường, Kế hoạch đầu tư, Công an, Nội vụ, trong đó có những ngành được đại biểu đề cập đến nhiều nội dung.
 
Hầu hết các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời thẳng thắn, xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc các phục hạn chế, yếu kém và lộ trình xử lý, giải quyết các vấn đề đại biểu đưa ra. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp thu nghiêm túc những ý kiến, kiến nghị xác đáng của đại biểu và cử tri; những nội dung đã hứa, cam kết khắc phục cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm và báo cáo về Hội đồng nhân dân tỉnh để kịp thời thông tin đến cử tri và Nhân dân biết, theo dõi, giám sát.
 
Trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất ban hành 26 Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 
Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan Tư pháp và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
 
Kết luận Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo từng cấp, từng ngành, từng địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp mà Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua; trong đó chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm.
 
Đó là, đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến; giao rừng, cho thuê rừng để quản lý, sử dụng rừng bền vững kết hợp với kinh doanh du lịch, dịch vụ và sản xuất dưới tán rừng trên địa bàn; đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 …
 
Trong đó chú trọng đến việc thực hiện chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” gắn với thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; quy hoạch, bảo tồn, đầu tư và phát triển các vùng trồng dược liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ, nhất là các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh, Đẳng Sâm và các loại dược liệu khác.
 
Tiếp đến là tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum và dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24; các dự án phục vụ thu hút đầu tư, du lịch...
 
Cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp. Trong năm 2019 phải cho ra đời được Trung tâm Hành chính công.
 
Cuối cùng là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, chủ động theo dõi, phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan các dịch bệnh lây nhiễm; quan tâm công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Tăng cường các biện pháp đấu tranh, trấn áp và xử lý kịp thời có hiệu quả với các loại tội phạm nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm; triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, các hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, tín dung đen đảm bản an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đem lại bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

 Tin, ảnh: Dương Nương

 

26 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021:


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp
 
1. Nghị quyết về giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.
 
2. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025”
 
3. Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019
 
4. Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 – 2020.
 
5. Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
6. Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
7. Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum.
 
8. Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
9. Nghị quyết Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020.
 
10. Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Kon Tum từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và qui định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
11. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017.
 
12. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.
 
13. Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019.
 
14. Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019.
 
 15. Nghị quyết Quy định thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
 
16. Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum.
 
17. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019.
 
18. Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
19. Nghị quyết về thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
20. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
 
21. Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.
 
22. Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019.
 
23. Nghị quyết về chủ trương thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
 
24. Nghị quyết về Đề án đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố (đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum.     
 
25. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.
 
26. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND tỉnh. 
 

Số lượt người xem: 384 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm