SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
4
8
8
7
9
Tin tức Thứ Sáu, 08/03/2019, 15:55

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 481/KH-UBND về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, trên cơ sở kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục đánh giá kết quả công tác PCTN của tỉnh năm 2018 theo “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017” ban hành theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ, cụ thể:

Quản lý nhà nước về công tác PCTN tại địa phương, bao gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN; việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác thanh tra, kiểm tra; sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN.
 
Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa: Việc thực hiện công khai minh bạch; cải cách hành chính; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
 
Phát hiện các hành vi tham nhũng: Qua công tác tự kiểm tra nội bộ; công tác thanh tra; công tác giải quyết tố cáo tham nhũng, hoạt động giám sát; công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng. Xử lý các hành vi tham nhũng: Xử lý hành chính, hình sự, thu hồi tài sản tham nhũng.
 
UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2018 phải được tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm chính xác, khách quan, khoa học, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; phát huy đầy đủ trách nhiệm và phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc tổng hợp, đánh giá có hiệu quả; hồ sơ, tài liệu đánh giá phải đúng yêu cầu, nội dung, phạm vi và được tập hợp đầy đủ, sắp xếp theo thứ tự các tiêu chí của “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh năm 2017”.
 
Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan cung cấp thông tin, số liệu, nội dung đánh giá theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Giao Thanh tra tỉnh làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt kế hoạch, nội dung, phương pháp đánh giá, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này./.
 
Đức Tỵ

Số lượt người xem: 476 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm