SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
4
9
0
7
0
Tin tức Thứ Năm, 14/03/2019, 15:00

Tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh có Công văn số 548/UBND-HTKT triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị nêu trên và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chương trình hành động Triển khai thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp - đô thị dịch vụ trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh) và các văn bản liên quan; trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh biết, xem xét chỉ đạo.

Giao Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giám sát các đơn vị, địa phương liên quan về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị trên; tham mưu UBND tỉnh xem xét triển khai nhiệm vụ của địa phương và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị theo quy định.
 
Hoàng Lâm

Số lượt người xem: 313 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm