SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
5
2
2
0
0
5
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Năm, 14/09/2017, 10:00

Công khai quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) đối với khiếu nại của công dân

Ngày 12/9/2017, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ký Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của bà Trần Thị Kim Tưởng, trú tại 176, U Rê, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Thực hiện các quy định của pháp luật, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum công khai kết quả giải quyết đơn khiếu nại (lần hai) của công dân như sau:

 

I. Nội dung khiếu nại (lần hai) được thụ lý tại Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 20/7/2017: Bà Trần Thị Kim Tưởng khiếu nại yêu cầu hoàn trả lại cho gia đình bà diện tích đất tương ứng với Quyết định số 739/QĐ-UB ngày 05/6/1987 của UBND thị xã Kon Tum về cấp đất giản dân lập vườn, diện tích 13.000n2 theo Sơ đồ vị trí đất cấp hộ xây dựng kinh tế vườn theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003; hoặc bồi thường đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật; không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) tại Quyết định số 496/QĐ-GQKN ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum.

II. Kết quả giải quyết khiếu nại của người đã giải quyết khiếu nại lần đầu: Ngày 14/6/2017, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum đã ban hành Quyết định số 496/QĐ-GQKN "V/v giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Trần Thị Kim Tưởng" với nội dung: Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Trần Thị Kim Tưởng, cư trú tại số nhà 176 URê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
 
III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:
 
1. Nguồn gốc, diện tích, vị trí lô đất bà Trần Thị Kim Tưởng đang khiếu nại: 
  
1.1. Về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại khu vực đất nêu trong đơn khiếu nại:
 
Qua các hồ sơ, tài liệu thu thập, xác minh và làm việc với các đơn vị, cá nhân có liên quan thì khu vực đất quy hoạch phát triển kinh tế vườn tại phường Thắng Lợi, thị xã Kon Tum mà bà Trần Thị Kim Tưởng đang khiếu nại có nguồn gốc là đất của quân đội chế độ cũ quản lý trước ngày 30/4/1975 (cụ thể làm sân bay Kon Tum).
 
Sau ngày 30/4/1975, toàn bộ các khu vực đất do quân đội chế độ cũ quản lý trên địa bàn thị xã Kon Tum được Bộ Quốc phòng, Quân khu V tiếp quản và giao cho Tỉnh đội Gia Lai - Kon Tum quản lý theo chế độ đất quốc phòng, trực tiếp đơn vị sử dụng đất là Thị đội thị xã Kon Tum.
 
Ngày 31/7/1987, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Quân đoàn 3 đã họp, xem xét và thống nhất về kế hoạch đóng quân của các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 trên địa bàn thị xã Kon Tum, theo đó thống nhất bàn giao cho Quân đoàn 3 quản lý, sử dụng các khu vực quân sự có nguồn gốc đất quân sự do quân đội chế độ cũ quản lý trước năm 1975 trên địa bàn thị xã Kon Tum, trong đó có khu vực đất sân bay Kon Tum.
 
Đến ngày 05/8/1987, đại diện Thị ủy, UBND thị xã Kon Tum, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kon Tum và Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 đã tiến hành họp và bàn giao các vị trí đất quân sự trên địa bàn thị xã Kon Tum cho Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 quản lý theo nội dung đã thống nhất giữa Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Quân đoàn 3 vào ngày 31/7/1987, trong đó có khu căn cứ quân sự 41 - 42 - Sân bay Kon Tum, để Sư đoàn 10 quản lý và sử dụng vào mục đích quốc phòng.
 
Theo bản đồ đo đạc địa chính chính quy trên địa bàn phường Thắng Lợi được Sở Địa chính tỉnh Kon Tum phê duyệt ngày 04/11/1998 thì khu vực đất sân bay thể hiện là đất quân sự. Đến ngày 18/3/1999, UBND tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ T00021 cho Sư đoàn 10 với diện tích 602,628m2 với mục đích xây dựng Trụ sở Trung đoàn 66.
 
Vào ngày 20/12/2004, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UB "V/v thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích quốc phòng sang đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích không phải là quốc phòng" theo đó đã thu hồi khu đất Sân bay Kon Tum để bố trí, sử dụng theo quy hoạch trên cơ sở thống nhất của Bộ Quốc phòng về bàn giao đất quân sự do Quân đoàn 3 quản lý trên địa bàn thị xã Kon Tum về địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Sau khi hoàn tất các thủ tục thu hồi, bồi thường theo quy định đến ngày 08/02/2007, Sư đoàn 10 tiến hành bàn giao lại diện tích (25 ha) cho UBND tỉnh Kon Tum quản lý và sử dụng theo quy hoạch. Sau khi nhận bàn giao, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ngành chức năng và UBND thị xã Kon Tum điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng chi tiết đô thị. Từ năm 2007 đến nay, UBND tỉnh đã giao đất xây dựng cho các cơ quan Nhà nước; UBND thành phố Kon Tum đã đầu tư cơ sở hạ tầng và giao đất ở đô thị cho các hộ gia đình tại khu vực này.   
 
1.2. Về hồ sơ đất đai theo khiếu nại của bà Trần Thị Kim Tưởng:
 
Cũng trong thời điểm năm 1987, thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, Nghị quyết của HĐND thị xã Kon Tum về việc phát triển kinh tế vườn, UBND thị xã Kon Tum đã quy hoạch và cấp đất cho các hộ gia đình, cá nhân để phát triển kinh tế vườn tại khu vực Sân bay Kon Tum, thuộc phường Thắng Lợi, thị xã Kon Tum, trùng lên đất quốc phòng do Ban chỉ huy quân sự thị xã Kon Tum đang trực tiếp quản lý, sử dụng theo chế độ đất quốc phòng.
 
Theo hồ sơ khiếu nại mà bà Trần Thị Kim Tưởng cung cấp thì gia đình ông Nguyễn Văn Lang và bà Trần Thị Kim Tưởng được UBND thị xã Kon Tum cấp đất làm kinh tế tại khu vực sân bay Kon Tum theo Quyết định số 739/QĐ-UB ngày 05/6/1987 (bà Trần Thị Kim Tưởng chỉ cung cấp bản sao photocopy Quyết định số 739/QĐ-UB ngày 05/6/1987). Theo Điều 1 Quyết định số 739/QĐ-UB ngày 05/6/1987 (bản photocopy) do bà Trần Thị Kim Tưởng cung cấp thì tại Điều 1 Quyết định này thể hiện nội dung như sau: cấp cho ông Nguyễn Văn Lang và bà Tưởng được quyền sử dụng lô đất kinh tế vườn tổng diện tích 6.500m2 + 6500m2 = 13.000m2 (một héc ta ba). Vị trí lô đất: Đông giáp lô đất bà Tưởng, Tây giáp đường mới, Nam giáp đường nhựa, Bắc giáp đường mới thuộc địa phận phường Thắng Lợi để sử dụng vào việc phát triển kinh tế vườn (các nội dung về tên người được cấp đất, diện tích đất được cấp, tứ cận lô đất được cấp được viết bằng tay). Qua làm việc để xác định vị trí đất đang khiếu nại đòi trả lại đất cũ thì bà Trần Thị Kim Tưởng cho rằng theo hiện trạng thực tế đất đai hiện nay thì lô đất trên của gia đình bà như sau: Phía Đông giáp đường Nguyễn Hữu Cầu; Phía Tây giáp đường quy hoạch số 2; Phía Nam giáp đường Đống Đa; Phía Bắc giáp đường Hùng Vương.
 
Đối chiếu với bản gốc của Quyết định số 739/QĐ-UB ngày 05/06/1987 của UBND thị xã Kon Tum "Về việc cấp đất xây dựng cơ bản và làm kinh tế vườn" cho ông Nguyễn Văn Lang và bà Trần Thị Kim Tưởng đang được lưu tại Kho lưu trữ của UBND thành phố Kon Tum (chỉ có Quyết định, không có sơ đồ vị trí đất cấp kèm theo Quyết định) thì tại Điều 1 Quyết định này thể hiện nội dung như sau: cấp cho ông Nguyễn Văn Lang và bà Tưởng được quyền sử dụng lô đất kinh tế vườn diện tích 6.500m2. Vị trí lô đất: Đông giáp lô đất bà Tưởng, Tây giáp đường mới, Nam giáp đường nhựa, Bắc giáp đường mới thuộc địa phận phường Thắng Lợi để sử dụng vào việc phát triển kinh tế vườn (các nội dung về tên người được cấp đất, diện tích đất được cấp, tứ cận lô đất được cấp được viết bằng tay).
 
Qua so sánh bản photocopy Quyết định cấp đất được bà Trần Thị Kim Tưởng cung cấp và Quyết định cấp đất gốc được lưu tại Kho lưu trữ của UBND thành phố Kon Tum thì nội dung ghi tại Điều 1 ở hai Quyết định nêu trên có sự khác nhau, không trùng lắp về diện tích lô đất cấp cho ông Nguyễn Văn Lang và bà Trần Thị Kim Tưởng. Cho đến nay, bà Trần Thị Kim Tưởng vẫn không cung cấp được bản gốc của Quyết định cấp đất số 739/QĐ-UB ngày 05/06/1987 của UBND thị xã Kon Tum nên không có căn cứ để làm rõ nguyên nhân, lý do về sự khác nhau, không trùng lắp về nội dung nêu trên so với Quyết định cấp đất gốc hiện lưu trữ tại UBND thành phố Kon Tum.
 
2. Về quá trình quản lý, sử dụng đất và khiếu nại của bà Trần Thị Kim Tưởng:
  
2.1. Quá trình quản lý, sử dụng của gia đình bà Trần Thị Kim Tưởng:
 
Qua làm việc bà Trần Thị Kim Tưởng cho biết sau khi được UBND thị xã Kon Tum cấp đất, gia đình bà đã thuê Tổ hợp tác Đông Phương tiến hành san ủi mặt bằng, thuê bộ đội rà mìn và đào hố trồng cà phê trên diện tích đất được cấp. Đến năm 1990, thì cho Sư đoàn 10 mượn để làm thao trường huấn luyện (việc cho mượn bằng miệng), sau khi cho mượn đất gia đình bà không tiếp tục canh tác nên vườn cây bị chết hay bị Sư đoàn 10 chặt bà không rõ. Ngoài ra, bà Trần Thị Kim Tưởng không cung cấp được thêm tài liệu, hồ sơ nào liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất của gia đình bà đối với lô đất đang khiếu nại đòi trả lại.
 
Qua làm việc với ông Mai Tâm, cư trú tại số 58 Lê Quý Đôn, thành phố Kon Tum cho biết: gia đình ông cũng được UBND thị xã Kon Tum cấp đất làm kinh tế vườn vào năm 1987 tại khu vực Sân bay Kon Tum nên ông biết vợ chồng bà Trần Thị Kim Tưởng cũng được cấp đất tại khu vực này nhưng diện tích được cấp bao nhiêu thì ông không biết; gia đình bà Trần Thị Kim Tưởng có canh tác, trồng hoa màu nhưng cụ thể trồng những cây gì thì ông không nhớ; trong khu vực Sân bay ông nhớ ngoài đường băng thì có 1 hoặc 2 con đường cấp phối. 
 
Theo ông Trần Kim Đính, cư trú tại số 324 Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum, là người được gia đình bà Tưởng thuê san ủi cho biết: năm 1987, gia đinh bà Trần Thị Kim Tưởng có thuê Tổ hợp tác Đông Phương do ông làm Tổ trưởng để san ủi thửa đất tại khu vực Sân bay Kon Tum; do thời gian đã lâu nên ông không nhớ được thửa đất nhận san ủi của gia đình bà Tưởng nằm ở vị trí nào theo hiện trạng hiện nay; tại thời điểm san ủi trong khu vực này chỉ có đường băng của Sân bay cũ ngoài ra không có con đường nhựa nào; sau khi san ủi gia đình bà Tưởng có canh tác hay không thì ông không biết. 
 
 2.2. Quá trình khiếu nại của bà Trần Thị Kim Tưởng:
 
Theo trình bày của bà Trần Thị Kim Tưởng thì vào đầu năm 2016, khi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Kon Tum đến liên hệ với bà để xác minh làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị Kim Anh thì gia đình bà mới biết đất của gia đình bà đã được Sư đoàn 10 giao lại cho UBND tỉnh và UBND thành phố đã quy hoạch cấp đất ở đô thị cho các hộ gia đình cá nhân nên bà mới làm đơn khiếu nại đòi lại đất gửi các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố và Sư đoàn 10.
 
Tại buổi làm việc ngày 03/08/2017 với Thanh tra tỉnh, bà Trần Thị Kim Tưởng yêu cầu đề nghị UBND tỉnh xem xét trả lại cho gia đình bà diện tích đất được UBND thị xã cấp cho gia đình bà tại phường Thắng Lợi theo Quyết định cấp đất kinh tế vườn số 739/QĐ-UB ngày 05/06/1987.
 
IV. Kết quả đối thoại:
 
Ngày 05/9/2017, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum đã tiến hành đối thoại trực tiếp với bà Trần Thị Kim Tưởng để xem xét, giải quyết nội dung khiếu nại (lần hai) của bà Trần Thị Kim Tưởng
 
Qua đối thoại, trên cơ sở kết quả xác minh nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Kim Tương và các hồ sơ, tài liệu có liên quan, căn cứ vào quy định của pháp luật đất đai qua các thời kỳ từ năm 1980 cho đến nay, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kết luận: thống nhất với kết quả giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum đối với vụ việc khiếu nại của bà Trần Thị Kim Tưởng; việc bà Trần Thị Kim Tưởng khiếu nại yêu cầu trả lại cho gia đình bà diện tích 13.000m2 (hoặc bồi thường đất) được UBND thị xã Kon Tum cấp tại Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 05/6/1987 là không có căn cứ để xem xét.
 
V. Kết luận:
 
Không có cơ sở để khẳng định thửa đất bà Trần Thị Kim Tưởng khiếu nại nằm ở vị trí nào trong khu đất quy hoạch kinh tế vườn tại Sân bay Kon Tum, phường Thắng Lợi.
 
Bản photocopy Quyết định số 739/QĐ-UB ngày 05/06/1987 của UBND thị xã Kon Tum "V/vcấp đất xây dựng cơ bản và làm kinh tế vườn" do bà Trần Thị Kim Tưởng cung cấp có diện tích đất được cấp 6500m2 + 6500m2 = 13.000m2 nhưng theo bản gốc hiện còn lưu tại Kho lưu trữ UBND thành phố thì diện tích đất được cấp chỉ có 6500m2. Việc bà Trần Thị Kim Tưởng cho rằng UBND thị xã Kon Tum đã cấp cho chồng bà (ông Nguyễn Văn Lang) 01 lô và cho bà (Trần Thị Kim Tưởng) 01 lô nên tổng diện tích đất là 13.000m2 là không có cơ sở vì chỉ có 01 quyết định cấp đất chung cho vợ chồng ông, bà với diện tích lô đất 6500m2.
 
Ngày 05/6/1987, UBND thị xã Kon Tum cấp đất để phát triển kinh tế vườn tại khu vực Sân bay Kon Tum cho gia đình bà Trần Thị Kim Tưởng nhưng đến ngày 31/7/1987, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã thông qua Kế hoạch đóng quân của Sư đoàn 10 trên địa bàn tỉnh, được Thị ủy, UBND thị xã và Ban chỉ huy quân sự thị xã thống nhất bàn giao vị trí đóng quân cho Sư đoàn 10 vào ngày 05/8/1987. Sau khi bàn giao khu đất trên cho Sư đoàn 10 quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng vào ngày 05/8/1987, UBND thị xã Kon Tum có thiếu sót là không ban hành Quyết định thu hồi đất  hoặc Quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết định cấp đất phát triển kinh tế vườn cho các hộ dân tại khu vực trên (trong đó có hộ bà Trần Thị Kim Tưởng). Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Mục V Quyết định số 201-CP ngày 01/07/1980 của Hội đồng Chính phủ "V/v thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước" và Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 1987 thì khi bị thu hồi đất, giao cho Sư đoàn 10 quản lý tại khu vực trên thì gia đình bà Trần Thị Kim Tưởng sẽ không được Nhà nước giải quyết bồi thường về giá trị đất đối với diện tích đất được cấp tại Quyết định số 739/QĐ-UB ngày 05/06/1987 của UBND thị xã Kon Tum.
 
Trên thực tế, toàn bộ khu vực đất Sân bay Kon Tum đã được giao cho Sư đoàn 10 quản lý, sử dụng theo chế độ đất quốc phòng từ ngày 05/8/1987 và không có tài liệu, hồ sơ nào thể hiện việc gia đình bà Trần Thị Kim Tưởng đã thực hiện việc đăng ký kê khai địa chính đối với lô đất kinh tế vườn (được UBND thị xã Kon Tum cấp theo Quyết định số 739/QĐ-UB ngày 05/06/1987) theo các quy định tại Quyết định số 201-CP ngày 01/07/1980 của Hội đồng Chính phủ, Luật Đất đai năm 1987 và Quyết định số 201/QĐ/ĐKTK ngày 14/7/1989 của Tổng cục Quản lý ruộng đất sau khi được UBND thị xã Kon Tum cấp đất.
 
Như vậy, về nguyên tắc Khoản 2 Điều 2 Luật Đất đai năm 1993, Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2003 và Khoản 5 Điều 26 Luật đất đai 2013 đã quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Do đó, việc bà Trần Thị Kim Tưởng khiếu nại yêu cầu trả lại cho gia đình bà diện tích đất 13.000 m2 được UBND thị xã Kon Tum cấp tại Quyết định số 739/QĐ-UB ngày 05/6/1987 thuộc địa phận phường Thắng Lợi hoặc bồi thường đất theo quy định là không có cơ sở để xem xét.
 
VI. Quyết định:Không công nhận nội dung bà Trần Thị Kim Tưởng (trú tại 176, U Rê, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) khiếu nại yêu cầu  hoàn trả lại cho gia đình bà diện tích đất tương ứng với Quyết định số 739/QĐ-UB ngày 05/6/1987 của UBND thị xã Kon Tum cấp đất giản dân lập vườn, diện tích 13.000n2 theo Sơ đồ vị trí đất cấp hộ xây dựng kinh tế vườn theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003, hoặc bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật đối với diện tích đất đã được UBND thị xã Kon Tum cấp tại Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 05/6/1987 thuộc địa phận phường Thắng Lợi. Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 496/QĐ-GQKN ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum đối với khiếu nại của bà Trần Thị Kim Tưởng.
 
Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo các quy định của Luật Khiếu nại năm 2011. Quyết định này được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Kon Tum (số 281, Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum và được gửi đến cơ quan, đơn vị có liên quan và gửi cho bà Trần Thị Kim Tưởng (trú tại: 176, U Rê, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để biết, thực hiện.
 
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì bà Trần Thị Kim Tưởng có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
 
Duy Lâm

Số lượt người xem: 554 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm