SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
2
4
5
7
8
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Tư, 16/05/2018, 14:05

Tiếp tục triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới giai đoạn năm 2018 - 2020

Ngày 14/5/2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg tỉnh ban hành Chương trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn năm 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Theo đó, thực hiện đúng nội dung, quan điểm chỉ đạo, mục đích, yêu cầu Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ sát với tình hình thực tiễn trên hai tuyến biên giới của tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện biên giới, các cơ quan, đơn vị có liên quan huy động sức mạnh tổng hợp và phát huy vai trò trách nhiệm của toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp, ngành, các lực lượng, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đối với Ban Chỉ đạo: Chỉ đạo các đồn Biên phòng ký kết, bổ sung chương trình phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể 13 xã biên giới; phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện biên giới tổ chức tập huấn cho các đối tượng tham gia phong trào. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ nòng cốt của phong trào; tổ chức các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm; theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phong trào và phát động ký kết thực hiện phong trào hàng năm. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết cấp xã và phát động, ký kết thực hiện phong trào hàng năm. Tổ chức Hội nghị sơ kết cấp tỉnh, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện phong trào và quyết định khen thưởng cho tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích tham gia phong trào.
 
Chỉ đạo 04 huyện, 13 xã biên giới: Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm (giai đoạn 2016-2017) thực hiện phong trào; quyết định khen thưởng cho tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong phong trào năm 2017; phát động, ký kết thực hiện phong trào năm 2018; Quyết định chuẩn y các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia phong trào. Xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các xã biên giới triển khai chương trình hoạt động phong trào trên địa bàn quản lý; theo dõi và giám sát việc thực hiện phong trào; chuẩn bị các nội dung, tiến hành công tác kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào và phát động ký kết thực hiện phong trào. Tiếp nhận vật tư, tài liệu cấp cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện phong trào. Tổ chức sơ kết thực hiện phong trào ở cấp xã; phát động, ký kết thực hiện phong trào và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ nòng cốt của phong trào.
 
Bên cạnh đó, chỉ đạo 16 Đồn Biên phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã biên giới tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện phong trào năm 2016 - 2017 và phát động, ký kết, duy trì thực hiện phong trào năm 2018; tổ chức duy trì thực hiện phong trào; chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào và tổ chức sơ kết thực hiện phong trào. Xây dựng, bổ sung quy chế phối hợp giữa 16 đồn Biên phòng với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 13 xã biên giới; tham gia tập huấn thực hiện phong trào; phối hợp hướng dẫn thực hiện phong trào đến các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn...
 
Đức Tỵ

Số lượt người xem: 312 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm