SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
7
0
5
5
0
9
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Sáu, 10/08/2018, 16:00

Tăng cường công tác tư pháp và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2221/UBND-NC chỉ đạo triển khai ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường công tác tư pháp và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh và Cục Thi hành dân sự tỉnh triển khai các nhiệm vụ nhằm tiếp tục tăng cường công tác tư pháp, thi hành án dân sự trên địa bàn, như:

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp theo thẩm quyền; thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác trợ giúp pháp lý; trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức phù hợp để giúp cho người dân nắm bắt và chấp hành pháp luật, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Rà soát, kiện toàn, cân đối bố trí biên chế làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định của Trung ương; kiện toàn, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; chuẩn bị các điều kiện để tiến hành tổ chức thành công Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành án. Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự xác lập quyền sử dụng đất sau đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Xem xét, bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.
 
Tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh duy trì hoạt động theo đúng quy định; rà soát, đề xuất chỉ đạo các cơ quan có liên quan tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ cơ quan thi hành án dân sự giải quyết những vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, được dư luận xã hội quan tâm./.
 
Thái Ninh

Số lượt người xem: 295 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm