SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
6
9
0
Tin tức sự kiện Thứ Ba, 09/10/2018, 15:30

Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV

Sáng 09/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành Hội nghị lần thứ 13; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 


Quang cảnh Hội nghị
 
Dự Hội nghị có các đồng chí: Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 44/47 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...
 
Theo Chương trình công tác, Hội nghị Tỉnh ủy lần này sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020” và nội dung bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum tập I (1930-1975).
 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cho biết các nội dung trình tại Hội nghị lần này đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định và đã được gửi xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước khi trình Hội nghị.
 
Đồng chí nhấn mạnh, thời gian Hội nghị chỉ diễn ra trong 01 ngày, trong khi đó các nội dung trình Hội nghị xem xét là hết sức quan trọng. Vì vậy, đề nghị các các đại biểu tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc tập thể, tích cực thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn bản trình Hội nghị, nhất là những vấn đề mang tính chủ trương, biện pháp lớn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
 
Đồng chí Bí thư lưu ý thêm về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, đánh giá, phân tích, cho ý kiến một cách toàn diện; xác định rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với các yếu kém, khuyết điểm; qua đó, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện thắng lợi và đạt ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2019.
 
Thực hiện Kết luận số 767-KL/TU, ngày 12-10-2017 của Tỉnh ủy “về tình hình kinh tế-xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2018, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây dược liệu; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tập trung đầu tư phát triển 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh…
 
Về Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020”: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tham mưu sơ kết việc thực hiện Nghị quyết nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện, trên cơ sở đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế, trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8-2018 (họp ngày 30-8-2018) cho ý kiến trước khi trình Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) xem xét, quyết định.
 
Về nội dung bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum tập I (1930-1975): Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (giai đoạn 1930-1975) đã được hoàn thành và xuất bản lần đầu vào tháng 10-1996; tái bản lần thứ nhất vào năm 2006. Qua quá trình lưu hành, nghiên cứu, học tập đã phát hiện một số nội dung, sự kiện cần phải được sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tính lịch sử và tính khoa học. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực) để tiến hành sưu tầm, sưu tra tư liệu, tổ chức các hội thảo lấy ý kiến nhân chứng lịch sử để thu thập, đối chiếu, xác minh thông tin, sự kiện, tham mưu nội dung bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập I, trình các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 6-2016, tháng 10-2017 và tháng 8-2018 xem xét cho ý kiến, trước khi trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười ba xem xét, quyết định./.
 
Tin, ảnh: Dương Nương

Số lượt người xem: 578 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm