SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
3
6
6
2
9
Tin tức sự kiện Thứ Năm, 06/12/2018, 13:45

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI

Ngày 05/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6.
 
 
Theo đó, UBND tỉnh đã trả lời, giải quyết đối với 118/118 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI (trong đó có 94 ý kiến, kiến nghị thuộc loại thông tin giải trình với cử tri, 08 kiến nghị đã được giải quyết xong và 16 kiến nghị đang và sẽ tiếp tục giải quyết trong thời gian tới).
 
Tại kỳ họp thứ 7, UBND tỉnh lựa chọn những vấn đề chung nhất mà cử tri đặc biệt quan tâm báo cáo với toàn thể cử tri trong toàn tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.
 
1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại giá bồi thường về đất đai, cây cối, hoa màu ... vì giá bồi thường hiện nay chưa sát với giá thị trường, vị trí đất bố trí tái định cư chưa tương xứng với vị trí đất hiện tại của các hộ dân; bố trí đất tái định canh cho những hộ dân bị thu hồi đất giải phóng mặt bằng thi công dự án để có đất sản xuất
 
Theo quy định của Luật đất đai 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, thì khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư thì phải bồi thường đất bằng giá đất cụ thể tại thời điểm thu hồi đất. Quy trình xây dựng giá đất cụ thể như sau: Căn cứ vào vị trí, diện tích đất thu hồi, Sở Tài nguyên và Môi trường (thuê đơn vị tư vấn) khảo sát giá đất trên thị trường, xây dựng giá đất cụ thể gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện bồi thường đất.
 
Ngoài ra, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, ngoài việc bồi thường về đất theo giá đất cụ thể, người dân còn được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở, thuộc diện tái định cư thì được giao đất ở tái định cư theo quy định và các chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống (hỗ trợ về gạo, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, Y tế, Giáo dục…) đã được quy định tại Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum, nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân.
 
2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra có hiện tượng bán phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc kém chất lượng, dẫn đến khi Nhân dân mua về đầu tư, chăm sóc cho cây trồng không có hiệu quả....
 
Năm 2018, ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum đã thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành tại 32 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum cơ bản chấp hành tốt các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định; đối với các hành vi vi phạm về nhãn mác hàng hóa ghi sai quy định đối với giống cây trồng và phân bón; hàng hóa hết hạn sử dụng đối với thuốc bảo vệ thực vật; hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam… đã tiến hành xử phạt vi phạm theo quy định.
 
Đề nghị cử tri khi phát hiện báo cụ thể đơn vị sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp kém hiệu quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiểm tra, lấy mẫu phân tích và xử lý theo quy định của pháp luật nhằm hạn chế thiệt hại cho người sản xuất.
 
3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ cho người dân sống gần rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ để thực hiện phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của người dân khu vực gần rừng, gắn với việc bảo vệ rừng.
 
- Về chính sách hỗ trợ phát triển rừng nói chung, hỗ trợ kinh phí trồng rừng sản xuất nói riêng, UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương đề nghị hỗ trợ, tổng nhu cầu kinh phí của tỉnh Kon Tum đề nghị Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016 – 2020 là 214.057,5 triệu đồng, theo đó Bộ Tài chính đã cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh đến nay là 81.100 triệu đồng (bao gồm: năm 2016 là 14.100 triệu đồng, năm 2017 là 42.300 triệu đồng và năm 2018 là 24.700 triệu đồng). Tại Văn bản số 8519/BTC-NSNN ngày 17/7/2018 Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của tỉnh, giai đoạn, 2016 - 2020 chính sách bảo vệ và phát triển rừng của Trung ương đã ban hành theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được thực hiện thông qua Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang tổng hợp, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.
 
- Về sử dụng vốn ngân sách để hỗ trợ trồng rừng sản xuất: Ngân sách tỉnh hiện nay còn rất khó khăn, nên không có khả năng hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình, cá nhân trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc. Do đó, sau khi có ý kiến của Trung ương, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ các chính sách bảo vệ và phát triển rừng theo quy định.
 
4. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Y tế bỏ thủ tục hành chính chuyển viện (Khi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, thì bệnh viện đòi hỏi phải có Giấy chuyển tuyến của Trạm Y tế xã, phường (nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh
 
Tại Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2014: Từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT được khám, chữa bệnh (KCB) thông tuyến huyện; từ ngày 01/01/2021 người tham gia BHYT khi đi KCB nội trú được thông tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.
 
Như vậy, tại thời điểm hiện nay chưa thực hiện thông tuyến tỉnh trong KCB BHYT từ tuyến xã lên tuyến tỉnh. Do đó, khi đi KCB tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh, người tham gia BHYT có trách nhiệm cung cấp thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh và giấy chuyển tuyến theo quy địnhđể được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định (trừ trường hợp cấp cứu).
 
5. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm phân bổ, bố trí giáo viên, cán bộ y tế là người tại chỗ. Vì thực tế hiện nay, giáo viên các trường học trên địa bàn xã và cán bộ Trạm Y tế đều từ nơi khác đến, trong khi đó con em địa phương đã tốt nghiệp Đại học ra trường không có việc làm.
 
Việc tuyển dụng viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện theo quy định của Luật viên chức. Trên cơ sở biên chế, số lượng vị trí việc làm được giao các cơ quan đơn, địa phương xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo qui định. Trong thời gian tới đề nghị cử tri thường xuyên theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương, có nhu cầu tuyển dụng vị trí việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo để nộp hồ sơ dự tuyển theo quy định hiện hành. Thông tin tuyển dụng đều được công khai rõ ràng và niêm yết công khai tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu tuyển dụng; thông báo trên trang thông tin điện tử các đơn vị và trên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
 
6. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo thực hiện một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, vì cấp xã do ngân sách không bảo đảm nên không thể triển khai thực hiện được.
 
Việc chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp phải có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đảm bảo đúng chế độ, định mức, đối tượng quy định. Các chế độ khác đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp không có trong quy định này được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Đối với khoản chi đặc thù chưa được quy định cụ thể, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp căn cứ dự toán ngân sách được giao hằng năm và tình hình thực tế của địa phương để quyết định theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh khóa X.
 
7. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh thời gian thu hồi vốn đối với các hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo... Vì, nếu đầu tư trồng các loại cây công nghiệp trong thời gian 3 năm thì chưa bảo đảm được nguồn thu để hoàn trả vốn hỗ trợ ban đầu
 
Theo điểm b, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chínhvề quy định thời gian triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế… tối đa không quá 03 năm. Vì vậy, UBND tỉnh thống nhất thời gian triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bànthời gian tối đa không quá 03 năm, sau 03 năm các hộ nghèo trên thực hiện luôn chuyển nguồn vốn vay (không lãi suất) cho hộ nghèo khác tiếp tục thực hiện để bảo toàn nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước theo quy định.
 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đã có một số địa phương phản ánh một số khó khăn như cử tri đã nêu, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2017 – 2018 tại xã xã Kon Đào, huyện Đăk Tô và xã Kroong, thành phố Kon Tum; trên cơ sở tham khảo quy định của các địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với tỉnh Kon Tum (như Gia Lai, Đăk Nông, Lâm đồng...) và tình hình thực tế của các địa phương (trong đó phân tích cụ thể từng mô hình, từng địa bàn, đối tượng cụ thể...) để tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách này cho phù hợp. Tổng hợp báo cáo, đề xuất tại Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh thực hiện từ năm 2019 (nếu có).
 
                                                                                  Văn Hạ (Tổng hợp)

Số lượt người xem: 318 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm