SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
1
0
2
1
7
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Tư, 17/05/2017, 16:30

Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 16/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1272/KH-UBND triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nội dung: Tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật tiếp cận thông tin cho các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin; Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh có liên quan quyền tiếp cận thông tin công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Điều 3 của Luật tiếp cận thông tin; Xây dựng Quy chế nội bộ của các cơ quan để thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của Luật; Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin; Rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; Tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật cho cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật; đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này, theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp, đúng quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các sở, ban, ngành lập danh mục thông tin phải được công khai và đăng tải Danh mục trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị trước khi Luật có hiệu lực 30 ngày; thường xuyên cập nhật và công khai thông tin đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo Danh mục thông tin./.
Đăng Khoa

Số lượt người xem: 456 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm