SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
8
7
7
5
8
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Ba, 15/05/2018, 21:35

Kết quả thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Triển khai thực hiện Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, địa phương xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; đồng thời thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh.

 

Hiện nay, Khung danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Kon Tum đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2053/QĐ-BNV ngày 31/12/2015. Triển khai thực hiện Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Bản mô tả công việc, Khung năng lực theo vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; việc trình Bộ Nội vụ phê duyệt Khung danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh đã đảm bảo theo đúng quy định.
 
Việc xác định vị trí việc làm tương ướng với ngạch công chức tối thiểu đã làm cơ sở pháp lý cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, hành chính nhà nước của tỉnh.
 
Tuy nhiên còn một số hạn chế, khó khăn vướng mắc như: Một số biểu mẫu kèm theo các Thông tư hướng dẫn Nghị định chưa cụ thể rõ ràng dẫn đến các đơn vị khi triển khai thực hiện có những cách hiểu khác nhau khi thống kê; do đó, trong quá trình triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm còn lúng túng.
 
Nghị định chưa hướng dẫn cụ thể việc xác định khung biên chế theo vị trí việc làm dẫn đến việc xác định khung biên chế còn mang tính định tính, chưa xác định cụ thể số lượng biên chế theo vị trí việc làm một cách khoa học mà đang dựa vào số lượng biên chế được giao để xác định; mặt khác, trong điều kiện biên chế công chức được giao chưa đủ để bố trí thì việc xác định khung biên chế theo vị trí việc làm không mang nhiều ý nghĩa.
 
Công tác cán bộ đòi hỏi phải thường xuyên luân chuyển công chức từ vị trí này qua vị trí khác theo yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, việc bố trí công chức theo vị trí việc làm lại đòi hỏi tính ổn định, chuyên nghiệp; do đó, một số công chức khi tuyển dụng đúng theo vị trí việc làm được phê duyệt, nhưng trong qua trình luân chuyển công tác thì sẽ không đúng với vị trí việc làm ban đầu khi tuyển dụng./.
 
Tấn Danh
 

Số lượt người xem: 165 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm