SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
8
7
6
7
2
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Tư, 16/05/2018, 14:00

Phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1184/KH-UBND về phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh với các chỉ tiêu cụ thể như: phát triển số lượng Luật sư hành nghề trên địa bàn tỉnh khoảng 10 - 15 Luật sư, phát triển số lượng từ 07 - 09 tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh…

 

Theo Kế hoạch, các cơ quan, địa phương liên quan tập trung triển khai các nội dung cụ thể nhằm tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách... liên quan đến tổ chức và hoạt động Luật sư đã được xây dựng và ban hành; đồng thời, tiếp tục đơn giản hóa, giảm tối đa thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho các đối tượng được miễn đào tạo, miễn tập sự.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao vị trí, vai trò của Luật sư trong xã hội;
 
Tiếp tục triển khai Đề án phát triển nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2023 phát triển số lượng khoảng 10 - 15 Luật sư trở lên hành nghề thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan pháp luật đã nghỉ hưu tham gia hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện chính sách phát triển tổ chức hành nghề Luật sư; phát triển số lượng từ 07 - 09 tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh.
 
Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Luật sư, như thực hiện bồi dưỡng bắt buộc,  bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp Luật sư; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tập sự hành nghề Luật sư.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện các công việc có liên quan tại Kế hoạch này; Giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh và các sở, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật trong việc triển khai Kế hoạch.
 
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, địa phương triển khai giải pháp thu hút luật sư trên địa bàn tỉnh, như: tiếp tục đơn giản hóa, giảm thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư; tăng cường công tác hướng dẫn, trợ giúp người có yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư; xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý luật sư và các chế độ, chính sách đối với đội ngũ luật sư công tác tại tỉnh; hỗ trợ kinh phí cho Đoàn Luật sư thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao phù hợp với khả năng ngân sách hàng năm; phối hợp với cơ sở đào tạo nghề luật sư đủ điều kiện tổ chức các lớp đào tạo nghề luật sư, các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư cho các đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu..../.
 
Thái Ninh

Số lượt người xem: 213 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm