SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
8
7
6
3
0
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Tư, 16/05/2018, 14:00

Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

Ngày 14/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1181/KH-UBND Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, mục tiêu tổng quát nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, 100% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, sự nghiệp; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân được phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền và nghĩa vụ của công dân; chính sách, pháp luật về thanh, thiếu niên. Đến năm 2020, có từ 60% trở lên thanh, thiếu niên đặc thù (vùng sâu, vùng xa, biên giới, khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình, người lao động trong các doanh nghiệp…) được phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, địa bàn. Phấn đấu đến năm 2020, từ 80% trở lên thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, địa bàn. Đến năm 2020, từ 70% trở lên thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc. Hàng năm giảm từ 10% trở lên số vi phạm pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên. Nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL cho người làm công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên, cán bộ Đoàn thực hiện PBGDPL.
 
Cùng với đó, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để triển khai như: Thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú; thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân; thông tin, phổ biến cho thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc của thanh niên bằng hình thức phù hợp. Thực hiện PBGDPL cho thanh niên là báo cáo viên pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo; thanh, thiếu niên là người học gắn với Đề án "Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường". Rà soát những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập; nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất để sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên thông qua công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên trong việc tham gia hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên và PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên. Nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL, tiếp cận pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên. Thực hiện chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên…
 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và cơ quan, đơn vị ở địa phương thuộc phạm vi quản lý tổ chức PBGDPL cho thanh, thiếu niên bằng các hình thức phù hợp; triển khai các phong trào học tập pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên; tiếp tục ký kết và tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch phối hợp PBGDPL cho thanh, thiếu niên theo ngành, lĩnh vực, đối tượng ở địa phương; tùy đối tượng cụ thể gắn với điều kiện địa bàn, nhiệm vụ thực hiện mà xây dựng các tài liệu pháp luật phù hợp, chú trọng và đa dạng hóa hình thức tài liệu để thanh, thiếu niên tìm hiểu, học tập và vận dụng vào đời sống…/.
 
Thái Ninh

Số lượt người xem: 207 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm