SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
8
6
3
3
8
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Sáu, 10/08/2018, 15:40

Thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết vụ việc khiếu nại kéo dài của công dân

Ngày 07/8/2018, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 144/TB-UBND về việc chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Thành (trú tại tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), ông Nguyễn Văn Thu và ông Lữ Thành Nghĩa (trú tại 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

 

Căn cứ Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 16/05/2012 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/09/2013 của Thanh tra Chính phủ về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng và Kế hoạch số 2424/KH-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Qua xem xét đơn khiếu nại kéo dài của các ông: Phan Văn Thành, Nguyễn Văn Thu, Lữ Thành Nghĩa về khiếu nại việc UBND thành phố Kon Tum cưỡng chế nhổ bỏ hoa màu (gồm có mỳ, cao su, bời lời) trong quá trình cưỡng chế, không lập biên bản kê khai tài sản trên đất đã gây thiệt hại về kinh tế, làm ảnh hưởng đến đời sống lâu dài của các hộ và kết quả rà soát sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo như sau:
 
1. Việc khiếu nại của các hộ Phan Văn Thành, Nguyễn Văn Thu và ông Lữ Thành Nghĩa diễn ra khi ngày 15/7/2014, UBND xã Hòa Bình phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum tiến hành kiểm tra và lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với hành vi chiếm đất của các hộ nêu trên để thực hiện Đề án xây dựng khu tái định cư, giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành, thành phố Kon Tum. Nội dung các Biên bản yêu cầu các hộ dân đình chỉ ngay hành vi vi phạm, đồng thời xác định: Hộ ông Phan Văn Thành chiếm 11.865m2 đất; hiện trạng trồng cây cao su 1 năm xen cây mỳ; số lượng 659 cây cao su; Hộ ông Lữ Thành Nghĩa chiếm 9.743,9m2 đất; hiện trạng đã trồng mỳ 2 năm tuổi; Hộ ông Nguyễn Văn Thu chiếm 9.000m2 đất; hiện trạng đã trồng mỳ 2 năm tuổi.
 
Trên cơ sở Tờ trình số 105/TTr-TN&MT ngày 15/7/2014 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, ngày 17/7/2014, UBND thành phố Kon Tum ban hành các Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phan Văn Thành (Quyết định số 1155/QĐ-KPHQ), ông Lữ Thành Nghĩa (Quyết định số 1151/QĐ-KPHQ) và ông Nguyễn Văn Thu (Quyết định số 1152/QĐ-KPHQ). Theo đó, biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện gồm: buộc các hộ dân khôi phục lại tình trạng ban đầu (thu hoạch hoặc nhổ bỏ cây trồng, trả lại diện tích đất chiếm dụng; thời hạn thực hiện trong 10 ngày; chi phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do các hộ dân chi trả.
 
Các hộ dân không tự nguyện chấp hành các Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên, do đó ngày 28/7/2014, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum ban hành các Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phan Văn Thành (Quyết định số 1177/QĐ-CC), ông Lữ Thành Nghĩa (Quyết định số 1175/QĐ-CC) và ông Nguyễn Văn Thu (Quyết định số 1174/QĐ-CC). Theo đó, biện pháp cưỡng chế: buộc các hộ dân khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm (nhổ bỏ toàn bộ cây trồng trên diện tích chiếm dụng; trả lại đất cho Nhà nước thực hiện Đề án xây dựng khu tái định cư, giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành, thành phố Kon Tum).
 
Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Điều 3 các Quyết định cưỡng chế, ngày 06/8/2014, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum lập Kế hoạch số 04/KH-TN&MT để tổ chức thực hiện việc cưỡng chế. Đến ngày 12/8/2014, UBND thành phố Kon Tum chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức cưỡng chế, đồng thời lập Biên bản cưỡng chế đối với các hộ ông Phan Văn Thành, ông Lữ Thành Nghĩa và ông Nguyễn Văn Thu theo đúng nội dung tại các Quyết định cưỡng chế. Trong cùng ngày 12/8/2014, sau khi tổ chức cưỡng chế, Hội đồng cưỡng chế đã lập Biên bản để bàn giao mặt bằng sau khi cưỡng chế cho UBND xã Hòa Bình quản lý.
 
Không đồng ý với việc cưỡng chế của UBND thành phố Kon Tum, ngày 10/9/2014, các hộ dân gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum với nội dung: khiếu nại việc UBND thành phố cưỡng chế nhổ bỏ hoa màu của các hộ (gồm có mỳ, cao su, bời lời) gây thiệt hại về kinh tế, làm ảnh hưởng đến đời sống lâu dài của các hộ; trong quá trình cưỡng chế, không lập biên bản kê khai tài sản trên đất nên dẫn tới hành động ngăn cản của người dân vì chưa đầy đủ thủ tục theo quy định.
 
Trên cơ sở xác minh của cơ quan chuyên môn, ngày 03/02/2015, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 221/QĐ-GQKN để giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Thành, ông Lâm Hùng Kiệt, ông Lữ Thành Nghĩa và ông Nguyễn Văn Thu với nội dung: không công nhận nội dung đơn khiếu nại của của ông Phan Văn Thành, ông Lâm Hùng Kiệt, ông Lữ Thành Nghĩa và ông Nguyễn Văn Thu.
 
Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum tại Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 221/QĐ-GQKN ngày 03/2/2015, các ông Phan Văn Thành, ông Lữ Thành Nghĩa và ông Nguyễn Văn Thu tiếp tục có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum để được xem xét giải quyết.
 
Trên cơ sở xác minh của cơ quan chuyên môn, ngày 28/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) số 408/QĐ-UBND để giải quyết khiếu nại của các hộ trên với nội dung: Không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Thành, ông Nguyễn Văn Thu và ông Lữ Thành Nghĩa khiếu nại việc UBND thành phố Kon Tum tổ chức cưỡng chế, nhổ bỏ hoa màu (gồm mỳ, cao su, bời lời) của các hộ dân gây thiệt hại kinh tế, làm ảnh hưởng đến đời sống lâu dài của các hộ dân; trong quá trình cưỡng chế không lập biên bản kê khai tài sản trên đất; giữ nguyên nội dung giải quyết khiếu nại tại Quyết định giải quyết lần đầu số 221/QĐ-GQKN ngày 03/02/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum.
 
Tuy nhiên, đến nay các hộ ông Phan Văn Thành, ông Nguyễn Văn Thu, ông Lữ Thành Nghĩa không thống nhất với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và thường đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh vào ngày tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời có đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan Trung ương để khiếu nại vụ việc.
 
2. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại của các hộ ông Phan Văn Thành, ông Nguyễn Văn Thu, ông Lữ Thành Nghĩa. Kết quả kiểm tra, ngày 04/7/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Báo cáo số 83/BC-TTr về kết quả kiểm tra, rà soát lại nội dung khiếu nại của công dân cho thấy không có tình tiết, chứng cứ mới phát sinh làm thay đổi nội dung đã giải quyết đối với khiếu nại của ông Phan Văn Thành, ông Nguyễn Văn Thu và ông Lữ Thành Nghĩa tại Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 221/QĐ-GQKN ngày 03/02/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum và Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) số 408/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.
 
Sau khi có kết quả rà soát vụ việc, các ngành chức năng của tỉnh Kon Tum đã tiến hành mời ông Phan Văn Thành, ông Nguyễn Văn Thu và ông Lữ Thành Nghĩa làm việc trực tiếp để thông báo về kết quả rà soát, kiểm tra đối với vụ việc khiếu nại kéo dài của 03 hộ dân theo quy định. Tuy nhiên, qua 02 lần mời làm việc (lần thứ nhất vào ngày 19/7/2018, lần thứ hai vào ngày 02/8/2018) nhưng ông Phan Văn Thành, ông Nguyễn Văn Thu và ông Lữ Thành Nghĩa không đến tham dự buổi làm việc theo Giấy mời của Thanh tra tỉnh.
 
3. Từ những nội dung nêu trên và căn cứ Khoản 7 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum thông báo chấm dứt việc thụ lý, giải quyết đối với vụ việc khiếu nại nêu trên của ông Phan Văn Thành, ông Nguyễn Văn Thu, ông Lữ Thành Nghĩa và yêu cầu các hộ chấp hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 221/QĐ-GQKN ngày 03/02/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum và Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) số 408/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đối với vụ việc khiếu nại của mình.
 
Kể từ ngày ban hành Thông báo này, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh và các cơ quan chức năng sẽ không tiếp nhận, xử lý, trả lời đối với các đơn khiếu nại, kiến nghị của hộ ông Phan Văn Thành, ông Nguyễn Văn Thu, ông Lữ Thành Nghĩa về sự việc nêu trên.
 
Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum, Trụ sở Tiếp công dân thành phố Kon Tum và địa điểm tiếp công dân tại UBND phường Trần Hưng Đạo, được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Phan Văn Thành, ông Nguyễn Văn Thu, ông Lữ Thành Nghĩa để biết, thực hiện./.
 
Duy Lâm 

Số lượt người xem: 338 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm