SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
2
6
7
3
6
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Ba, 09/10/2018, 16:55

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành công văn số 2837/UBND-NC về việc triển khai Thông báo số 383/TB-VPCP ngày 01/10/2018 của Văn phòng Chính phủ.

 

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Khẩn trương kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa tại cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Cán bộ, công chức được cử ra Bộ phận Một cửa phải bảo đảm trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cho người dân doanh nghiệp, tiến tới thực hiện các quy trình này đối với những thủ tục hành chính phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn. Cần có sự tham gia của các đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trong việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
 
Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính. Kịp thời động viên, khen thưởng công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định; thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ công chức tại Bộ phận Một cửa. Đẩy mạnh việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt thông qua phương thức điện tử.
 
Nghiêm túc thực hiện việc công bố, công khai thủ tục hành chính đúng theo quy định. Các sở, ngành chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong việc rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện liên thông và xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) ban hành quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương trong tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Thực hiện rà soát, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền có thể giao cho cấp huyện, xã tiếp nhận hồ sơ.
 
Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương có liên quan trong triển khai thực hiện nội dung trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến với hệ thống của cấp bộ, ngành trung ương. Chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong phạm vi của tỉnh trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.
 
UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh việc xây dựng, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục đã được UBND tỉnh thống nhất; trường hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục đã được UBND tỉnh thống nhất thì phải bảo đảm các tiêu chí thực hiện trực tuyến và có số lượng hồ sơ giao dịch lớn. Việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng. Giao các cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế, Ngân hàng Chính sách, Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam) theo chức năng nhiệm vụ của ngành và hướng dẫn của cơ quan cấp trên phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại đơn vị mình đảm bảo các quy định./.
 
Minh Chấn

Số lượt người xem: 488 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm