SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
8
7
1
9
4
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Hai, 05/11/2018, 17:00

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018

Từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 443/469 lượt công dân, tăng 05 lượt (tăng 1,14%) so với cùng kỳ đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về đấ đai, chính sách, bồi thường tái định cư, đền bù nhà cửa, tài sản...

Qua kết quả tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 226 lượt, giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 217 lượt.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng 897 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tăng 36 đơn (tăng 4,2%) so với cùng kỳ; trong đó: 408/897 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng và đơn nặc danh, mạo danh (chiếm tỷ lệ 45,5%), có 489/897 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành (chiếm tỷ lệ 54,5%), đến nay, đơn thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp đã được giải quyết 458/489 đơn, số đơn còn lại đang giải quyết theo quy định.

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: từ 10/2017 đến 10/2018 tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền tiếp nhận trong kỳ là 29, số đơn kỳ trước chưa giải quyết xong chuyển sang là 07. Đến nay, số vụ việc đã giải quyết xong 32; còn lại 04 vụ việc đang trong thời gian giải quyết./.

Duy Lâm


Số lượt người xem: 225 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm