SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
8
7
3
6
8
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Sáu, 09/11/2018, 20:35

Triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử

Ngày 09/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3145/UBND-NCXDPL chỉ đạo các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử.
 
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường phổ biến các quy định của Luật Hộ tịch; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và hướng dẫn cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra việc đăng ký hộ tịch và vận hành Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thuộc phạm vi của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để đảm bảo từng bước tiến hành nhập dữ liệu, điện tử hóa các thông tin hộ tịch tại địa phương phù hợp với lộ trình tạo lập Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; rà soát và đề xuất nhu cầu kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống phần mềm của tỉnh với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quán triệt đến công chức tư pháp - hộ tịch khai thác, sử dụng Hệ thống phục vụ hiệu quả cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch theo đúng quy định và quy trình của phần mềm đã được hướng dẫn, tránh tối đa các sai sót không đáng có. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Hộ tịch; đảm bảo ổn định đội ngũ công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch tại các xã, phường, thị trấn...

Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch được Bộ Tư pháp triển khai từ năm 2016 với các ứng dụng hoàn toàn miễn phí cho các địa phương, như: phần mềm đăng ký khai sinh điện tử, phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung; hệ thống thông tin quản lý hộ tịch, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu người dùng; và hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến nhằm tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về hộ tịch cho người dân tại các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch. Kon Tum là một trong những tỉnh đã triển khai thực hiện Hệ thống này từ giai đoạn đầu đến nay./.

Thái Ninh


Số lượt người xem: 482 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm