SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
6
5
3
1
9
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Năm, 31/01/2019, 16:00

Triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 271/UBND-NCXDPL về việc triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; chấp hành nghiêm quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Quy chế về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức ban hành theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi...

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định./.

Đức Tỵ


Số lượt người xem: 649 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm