SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
4
8
7
5
2
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Sáu, 08/03/2019, 15:55

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 480/KH-UBND triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

 

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; tích cực, chủ động triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, thống nhất, đầy đủ, chất lượng, thiết thực, hiệu quả việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, cụ thể:

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để đảm bảo phù hợp với Luật. Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong tổ chức, đơn vị mình.
 
Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật như: Biên soạn tài liệu phục vụ quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng. Tổ chức thông tin, truyền thông các nội dung của Luật trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Tổ chức truyền thông về các quy định của Luật bằng các hình thức, nội dung phù hợp điều kiện thực tế theo từng đối tượng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
 
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống tham nhũng; các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống nhằm phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật./.
 
Đức Tỵ

Số lượt người xem: 498 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm