SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
4
9
0
5
3
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Ba, 12/03/2019, 15:50

Tích cực triển khai công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh

Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, UBND tỉnh đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thực hiện các quy trình đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, phù hợp với thực tế địa phương; bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

 

Ngày 08/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 896/2013/QĐ-TTg về phê duyệt “Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020”. Theo đó, đến hết năm 2020, thông tin cơ bản của công dân sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mỗi công dân đều có số định danh cá nhân, các cơ quan hành chính nhà nước tại bốn cấp chính quyền khai thác, sử dụng thông tin trực tuyến tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.


Cán bộ chiến sỹ Công an các huyện, thành phố scan Phiếu DC01
 
Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, tổ chức thu thập thông tin xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo tiến độ đã đề ra.
 
Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác triển khai, tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Đề án đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh đã tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin cho các cá nhân liên quan; các huyện, thành phố đã chủ động tổ chức 11 lớp tập huấn triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
Xác định công tác thu thập thông tin dân cư chuẩn bị cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an tổ chức thu thập, kiểm tra, đối chiếu, so sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập đảm bảo kịp thời, chính xác. Đến nay, cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành thu thập dữ liệu, hoàn thiện phiếu thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh được gần 500 ngàn phiếu (DC01), đạt trên 90,8% số lượng phiếu thông tin cần thu thập; có một số địa phương đạt tỷ lệ cao, như: Huyện Đăk Tô (96,7%), huyện Sa Thầy (95,1%), huyện Ngọc Hồi (91,5%)...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu thập thông tin dân cư của các lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, như: Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và lực lượng Công an ở một số nơi chưa được thường xuyên; nhiều trường hợp công dân không có các loại giấy tờ tùy thân hoặc thông tin không đầy đủ, không chính xác; còn trường hợp thiếu hợp tác với các lực lượng chức năng khi điều chỉnh sai lệch thông tin hộ tịch trong các loại giấy tờ…
 
Trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để triển khai các nhiệm vụ theo tiến độ của Đề án; đề xuất Ban Chỉ đạo 896 Trung ương xem xét trang bị đầy đủ thiết bị, kinh phí triển khai nhằm thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương trong triển khai thực hiện Đề án.../.
 
Thái Ninh

Số lượt người xem: 366 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm