SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
4
9
0
1
5
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Ba, 12/03/2019, 08:30

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 trong công tác đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/3/2019, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 33/KH-BCĐ về thực hiện các nhiệm vụ của Đề án năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, trong năm 2019, các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ, như:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ giám định viên tư pháp và toàn thể nhân dân về hoạt động, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động giám định tư pháp, nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, đảm bảo công lý, công bằng xã hội, ổn định phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
Thường xuyên tổ chức, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp để sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp với quy định của pháp luật.
 
Tổ chức thực hiện có chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho các đối tượng là người giám định tư pháp, người tiến hành tố tụng.
 
Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý, đủ về số lượng, đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kiến thực pháp lý cần thiết để thực hiện giám định tư pháp. Bảo đảm trong thời gian tới, trên tất cả các lĩnh vực khi có yêu cầu giám định đều có giám định viên tư pháp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật (nhất là giám định viên trong các lĩnh vực: Lâm nghiệp, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng...).
 
Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công; đảm bảo chất lượng, nội dung và tiến độ đề ra.../.
 

Thái Ninh


Số lượt người xem: 245 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm