SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
7
5
1
6
8
9
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Năm, 23/02/2017, 17:25
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2017  (22/02)
Sáng ngày 22/02/2017, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh theo quy định.
Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh  (22/02)
Tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg và Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 426/UBND-NC chỉ đạo triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020  (22/02)
Ngày 14/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg, Phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020.
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016  (21/02)
Thực hiện quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016; văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được công bố.
Quy chế hoạt động Tổ kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh  (19/02)
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 phê duyệt Quy chế hoạt động của Tổ kiểm tra.
Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Đăk Glei và Điều lệ Hội Khuyến học huyện Ia H’Drai.  (19/02)
Ngày 16/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Đăk Glei và Điều lệ Hội Khuyến học huyện Ia H’Drai.
Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp nông nghiệp công nghệ cao  (19/02)
Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 thành lập Giáo dục nghề nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trực thuộc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen.
Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum  (17/02)
UBND tỉnh ban hành Thông báo số 18/TB-UBND ngày 17/02/2017 về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum.
Trong quý II/2017, phải hoàn thành việc chuẩn hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh  (16/02)
Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 363/UBND-NC ngày 15/02/2017 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ.
Tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2016  (14/02)
Chiều 14/2, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thoong tin đối ngoại năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Kon Tum: Nô nức ngày hội tòng quân  (13/02)
Hòa chung với không khí nô nức của ngày hội tòng quân trong cả nước; sáng ngày 13/2, tại các 10 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum cũng đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017.
Chương trình hành động của Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ  (13/02)
Ngày 08/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm