SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
1
8
1
6
5
9
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Ba, 17/10/2017, 16:50
Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến tham gia dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng  (17/10)
Để tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum tham gia xây dựng các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, sáng 16/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các ngành, cơ quan có liên quan của tỉnh tham gia, đóng góp ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.
Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum  (16/10)
Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2780/UBND-NC về việc triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Điều chỉnh danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích  (13/10)
Ngày 11/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 540/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục các thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành  (13/10)
Ngày 11/10/2017, Ủy ban nhân dân ban hành Công văn số 2726/UBND-NC chỉ đạo triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành.
Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh  (12/10)
Trong 9 tháng đầu năm 2017, các cơ quan chức năng tỉnh đã triển khai thực hiện 14 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 16 cơ quan, đơn vị.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh  (12/10)
Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2727/UBND-NC về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
9 tháng đầu năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh kết thúc 85 cuộc thanh tra  (12/10)
85 cuộc thanh tra tập trung trên các lĩnh vực: quản lý tài chính - kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản công; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; việc thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện chương trình 135....
Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021  (11/10)
Ngày 09/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum có Quyết định số 536/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật  (08/10)
Ngày 06/10/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2697/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh tiếp tục triển khai công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước  (07/10)
Để triển khai thực hiện tốt hơn nữa lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2669/UBND-TH ngày 02/10/2017 về triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước.
Tổng hợp các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành trong quý III/2017  (06/10)
(http://www.kontum.gov.vn) Trong quý III/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành 17 Quyết định quy phạm pháp luật về: Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phòng và đơn vị trực thuộc của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; Quy trình khắc phục hậu quả thiên tai; Quy định về mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; Mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp; Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 - 2020....
Mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh  (23/09)
Ngày 23/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm