SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
7
3
3
9
1
An ninh - Quốc phòng - Pháp luật Thứ Ba, 27/06/2017, 08:12
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5 năm 2017  (25/06)
Trong tháng 5 năm 2017, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 20 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 16 Nghị định của Chính phủ và 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Cụ thể:
Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết  (24/06)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1597/UBND-TH ngày 21/6/2017 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công  (23/06)
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, UBND đã ban hành Công văn số 1588/UBND-TH ngày 21/6/2017 chỉ đạo các sở ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công tỉnh trong thời gian tới nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với các dịch vụ công trên địa bàn.
Phê duyệt Chương trình cải thiện đời sống cho trẻ em nghèo tại Kon Plông, Kon Rẫy giai đoạn (2017 - 2021)  (23/06)
Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt Chương trình cải thiện đời sống cho trẻ em nghèo tại huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy giai đoạn (2017 - 2021).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 6/2017  (22/06)
Sáng ngày 22/6/2017, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Lại Xuân Lâm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 06/2017 của Lãnh đạo tỉnh.
Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2017 trên địa bàn tỉnh  (21/06)
Ngày 21/6/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1574/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Bãi bỏ Quyết định về lệ phí cấp bản sao và chứng thực; mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh  (21/06)
Thực hiện các quy định của pháp luật, ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 02 Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể:
Chủ động tham mưu giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn  (21/06)
Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tính chủ động và phát huy vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu, Thủ trưởng các đơn vị trong giải quyết công việc, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1555/UBND-TH ngày 16/6/2017 chỉ đạo về việc tham mưu giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn.
Kon Tum: Đã thực hiện 09 cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng  (20/06)
Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai thực hiện 09 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại 10 cơ quan, đơn vị; đến nay có 07 cuộc đã ban hành kết luận tại 08 cơ quan, đơn vị.
Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh  (20/06)
Theo tin từ Thanh tra tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã kết thúc 30 cuộc thanh tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản; phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản công; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng...
UBND tỉnh phê duyệt Đề án định hướng hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  (15/06)
Ngày 13/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ  (14/06)
Ngày 12/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1498/UBND-NC chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Kết luận số 405/KL-TTCP ngày 28/02/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm