SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
5
4
9
9
0
Kinh tế Thứ Ba, 16/05/2017, 14:30

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh ban hành Công văn số 1258/UBND-HTKT ngày 15/5/2017 về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố (các chủ đầu tư) tập trung triển khai thực hiện tốt công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa thuộc các dự án và dự toán phải tuân thủ các nguyên tắc, quy định cụ thể:

Về phân chia gói thầu thuộc các dự án và dự toán phải tuân thủ nguyên tắc theo quy định pháp luật về đấu thầu, phù hợp với điều kiện năng lực của nhà thầu trong nước, bảo đảm các điều kiện cạnh tranh tối đa cho các doanh nghiệp trong nước; nghiêm cấm việc phân chia dự án, dự toán mua sắm hàng hóa thành các gói thầu trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu trong nước. Trường hợp phát hiện việc phân chia các gói thầu không đúng với quy định của pháp luật về đấu thầu thì chủ đầu tư và các đơn vị liên quan bị xử lý theo quy định tại khoản 3 điều 122 Nghị định số 63/2914/NĐ-CP.
 
Về thực hiện ưu đãi trong đấu thầu, đấu thầu quốc tế, tổ chức đấu thầu trong nước; trách nhiệm chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị tư vấn về đấu thầu; thực hiện các cam kết: Yêu cầu các chủ đầu tư triển khai thực theo quy định tại phần I của Chỉ thị số 13/CT-TTg và các quy định hiện hành về đấu thầu.
 
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao: Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc việc sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu trong nước đã sản xuất được trong công tác đấu thầu; các doanh nghiệp nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, sự cạnh tranh và thực hiện tốt các cam kết nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và xây dựng thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm hàng hóa Việt Nam.
 
Các doanh nghiệp trong tỉnh cần chủ động tuyên truyền, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu rộng rãi sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương thức khác để các tổ chức, đơn vị liên quan, các chủ đầu tư có nhu cầu biết, sử dụng; đồng thời thường xuyên phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền về tình hình các chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra các yêu cầu hoặc định hướng tới hàng hóa nhập khẩu khi trong nước có thể sản xuất hoặc láp ráp được đáp ứng yêu cầu, giá cả... để cơ quan có thẩm quyền biết chỉ đạo kịp thời.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Thực hiện việc thẩm định, phê duyệt các gói thầu mua sắm thuộc các dự án, dự toán theo đúng quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg và các quy định về đấu thầu; có kế hoạch kiểm tra, thanh tra và hướng dẫn các chủ đầu tư, bên mời thầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg; trường hợp phát hiện các chủ đầu tư, bên mời thầu vi phạm công tác đấu thầu, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định. /.
 
Cao Trí

Số lượt người xem: 416 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm