SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
8
7
6
8
0
Kinh tế Thứ Sáu, 11/05/2018, 08:50

Xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1125/UBND-KT ngày 08/5/2018 về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

 

Văn bản nêu rõ: Tạm dừng xem xét, quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô phục vụ công tác của các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cho đến khi các Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực thi hành để thay thế cho Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thu hồi xe ô tô, xử lý xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại và thanh lý xe ô tô thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.
 
Tạm dừng xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao có hiệu lực thi hành.
 
Tạm dừng việc xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước có hiệu lực thi hành.
 
Từ Thái Lộc 

Số lượt người xem: 311 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm